NHO Europanytt 20.10.2016

BusinessEuropes økonomiske utsikt for høsten 2016 | Mindre kvoteoverskudd i ETS | EUs utenriks- og sikkerhetspolitiske strategi | Ytterligere klimasamarbeid i EUs østlige naboland | Mer forskning og innovasjon rundt Middelhavet | Kommisjonen med mål innen bærekraftig byutvikling

Publisert 20.10.16

NHO Brussel

ØKONOMI: BusinessEuropes økonomiske utsikt for høsten 2016
BusinessEurope, hvor NHO er medlem, publiserte i går den økonomiske utsikten for høsten 2016. I utsikten skrives det om EU og euroområdets moderate økonomiske bedringsprosess og den generelle veksten i Europa. Utsiktene for arbeidsledighet, global handel og handelsavtaler, og de økonomiske følgende av Brexit er også sentrale deler av rapporten. Les mer her

KLIMA: Mindre kvoteoverskudd i ETS
Det europeiske miljøbyrået (EEA) publiserte nylig deres årlige rapport om EUs utslippstak og kvotehandelssystem for klimagasser. Rapporten visert at kvoteoverskuddet i ETS begynte å minske i 2015. Nedgangen blir den første betydelige siden ubrukte kvoter begynte å bli betydelig i 2008. Likevel påpeker EEA at det gjenværende kvoteoverskuddet er fortsatt stort. Les mer her

UTENRIKS: EUs utenriks- og sikkerhetspolitiske strategi
Rådet godkjente nylig rapporten om EUs felles utenriks- og sikkerhetspolitikk. Rapporten fastsetter prioriteringene for andre halvdel av 2016, hvor EU skal bygge motstandsdyktighet og en felles tilnærming til konflikt og kriser, sikkerhet og forsvar, og forbindelsen mellom innenriks- og utenrikspolitikk. Noen av hovedtemaene innenfor målsetningene er migrasjon og antiterrorvirksomhet. Les mer her

KLIMA: Ytterligere klimasamarbeid i EUs østlige naboland
EU og deres østlige partnere Armenia, Aserbajdsjan, Belarus, Georgia, Moldova og Ukraina vedtok en ministererklæring hvor partene bekrefter engasjementet sitt mot å øke samhandlingen i arbeidet mot klimaendringer og miljømessige utfordringer. Ministererklæringen ble vedtatt ved det første formelle ministermøtet for det østlige partnerskap (EaP). Initiativet skal øke samhandlingen mellom EU og partnerskapslandene, og mellom selve landene. Les mer her

FORSKNING: Mer forskning og innovasjon rundt Middelhavet
Europakommisjonen foreslo nylig et partnerskap for forskning og innovasjon i Middelhavsområdet (PRIMA). Et av hovedmålene med partnerskapet er å utvikle metoder for bærekraftig vannressursforvaltning og matproduksjon. Prosjektet vil omfavne en rekke EU-land i regionen, samt Egypt, Israel, Libanon, Marokko og Tunisia. 200 millioner euro finansiering vil komme fra deltakerlandene og ytterligere 200 millioner finansiering vil komme fra EUs Horisont2020. Les mer her

KLIMA: Kommisjonen med mål innen bærekraftig byutvikling
Europakommisjonen presenterte i dag tre mål innen bærekraftig byutvikling. I forbindelse med FNs Habitat III-konferanse, viser Kommisjonen EU sin forpliktelse til den bærekraftige utviklingen nødvendig for å nå målene i Parisavtalen. De tre målsettingene går ut på å utvikle: en urban agenda for EU, en global og harmonisert definisjon av byer, og samarbeid mellom byer innen bærekraftig utvikling. Les mer her

TALER:
Visepresident for det digitale indre marked Andrus Ansip: Speech at the Consumer Summit 2016 – Consumers matter: making the most of data and the digital world
Justiskommissær Věra Jourová: Keynote speech on the review of consumer policy – 2016 European Consumer Summit
Visepresident for euroområdet og den sosiale dialog Valdis Dombrovskis og arbeids- og sosialkommissær Marianne Thyssen: Joint statement on the occasion of the ‘International day for eradication of poverty’
Regionalkommissær Corina Crețu: Speech at the Opening Plenary Session of the United Nations Habitat Conference on Housing and Sustainable Urban Development

*******************************************************
NHO Europanytt er forfattet av NHO Brussel. Innholdet i nyhetsbrevet er opphavsrettslig beskyttet. Tilgjengeliggjøring for allmennheten utover det som følger av åndsverkloven krever NHOs forutgående skriftlige samtykke. Innholdet gir ikke nødvendigvis uttrykk for NHOs offisielle oppfatning.

Kontakt oss