NHO Europanytt 20.10.2017

Europaparlamentarikere støtter nye regler for utstasjonert arbeidskraft | EUs ledere enige om at brexit-forhandlingene fortsatt ikke har nådd tilstrekkelig fremgang | Nye dataoverføringsavtalen mellom EU og USA evaluert for første gang | Borgerrettighetskomiteen støtter forslag om nye personvernregler for ekom-tjenester | Ny studie viser økt positivitet til EU blant britene

Publisert 20.10.17

NHO Brussel

Denne uken har det vært EU-toppmøte i Brussel, eller "Det europeiske råd" som det offisielt heter på EUs stammespråk. Fra torsdag til fredag ettermiddag møttes medlemslandenes stats- og regjeringssjefer for å diskutere status og stake ut veien videre på viktige områder som digital agenda, migrasjon, forsvar – og ikke minst brexit.

I Europaparlamentet har det også vært avstemminger på komitenivå i to viktige saker for norsk næringsliv; regler om utstasjonering av arbeidskraft, samt regler for personvern i forbindelse med bruk av elektroniske kommunikasjonstjenester (e-Privacy).

Statsminister Erna Solberg var i går i Brussel i forbindelse med et formøte til EU-toppmøtet, i regi av paraplyorganisasjonen for de konservative europeiske partiene, det Europeiske Folkepartiet (EPP) der Høyre er assosiert medlem. Solberg var spesielt invitert som eneste representant fra et ikke-medlemsland, og ønsket å få frem budskapet om at brexit ikke bare påvirker medlemslandene i EU, men også de tredjelandene som er tilknyttet det indre marked. Statsministeren er bekymret for den manglende fremgangen i brexit-forhandlingene, og frykter en hard brexit som vil gi Norge vanskeligheter med å finne en god løsning som vil sikre norske interesser. I dag har Norge et godt samarbeid med begge parter, som er avgjørende i en slik situasjon.

ARBEIDSLIV/SOSIALT: Europaparlamentarikere støtter nye regler for utstasjonert arbeidskraft
Arbeids- og sysselsettingskomiteen (EMPL) i Parlamentet stemte tidligere denne uken om forslag til endringer i EU-reglene for utstasjonering av arbeidskraft på det indre marked.  Europakommisjonen foreslo i fjor en rekke endringer man mener er nødvendig for å sikre like vilkår for permanent og midlertidig utstasjonerte arbeidere, og for å motvirke sosial dumping. Bl.a. har Kommisjonen foreslått å bytte ut begrepet "minstelønn" mot "godtgjørelse" (remuneration) i lovteksten, samt at reglene skal utvides til å gjelde også for arbeidstakere sendt ut via vikarbyråer. Kommisjonen har også foreslått at perioden en arbeidstaker kan være utsendt tidsbegrenses til maks 24 måneder, etter det skal arbeidstakeren overføres til nasjonale arbeidsmarkedsordninger i det landet vedkommende er utstasjonert. Parlamentarikerne støtter disse forslagene men vil i noen sammenhenger gå lengre enn Kommisjonens opprinnelige forslag og mener bl.a. at kostnader for reise og losji også skal dekkes av arbeidsgiveren eller tas inn i lønnen for arbeidstakeren. Les mer her

BREXIT: EUs ledere enige om at brexit-forhandlingene fortsatt ikke har nådd tilstrekkelig fremgang
Det er fortsatt enighet i EU om å ikke gå videre i fase to av forhandlingene (om ny avtale mellom EU og UK) før partene har blitt enige om "skilsmissen". Under møtet i Det europeiske råd i går og i dag har stats- og regjeringssjefene i de 27 gjenværende medlemslandene diskutert status, utviklingen hittil i brexit-forhandlingene og hva som må til for å få fortgang i prosessen. EUs ledere konkluderte i møtet med at det har vært fremgang i forhandlingene om borgerrettigheter. Når det gjelder Irland har det også vært noe fremgang i forhold til målet om å opprettholde Good Friday-avtalen, men det gjenstår fortsatt noen utfordringer som må løses for å unngå at det blir en grense mellom UK og Irland etter brexit. Når det gjelder en avklaring av UKs økonomiske forpliktelser til EU har fremgangen latt vente på seg. Det Europeiske råd ber om at forhandlingene fortsetter med mål om å komme til enighet om utestående punkter i fase en, slik at forhandlingene kan komme over i fase to så snart som mulig. Les mer her

DIGITAL AGENDA: Nye dataoverføringsavtalen mellom EU og USA evaluert for første gang
På onsdag publiserte kommisjonen den første evalueringsrapporten på den nye dataoverføringsavtale som ble inngått av EU og USA i fjor – den såkalte "Privacy Shield"-avtalen som skal sikre et sterkt forbrukervern for EU-borgerne i overføringen av deres personlige informasjon til bedrifter i USA for kommersielle formål. Les mer her og her

DIGITAL AGENDA: Borgerrettighetskomiteen støtter forslag om nye personvernregler for ekom-tjenester

I går vedtok borgerrettighetskomiteen med knapp margin (31 stemmer for mot 24 imot) sitt forslag til Parlamentets innstilling til Europakommisjonens forslag om endring av EU-reglene for personvern ved bruk av ekom-tjenester (kommunikasjonsvern/e-Privacy). Hensikten er å oppdatere de eksisterende reglene i tråd med EUs nye allmenne personvernforordning (GDPR) som trår i kraft i mai neste år, og utvide de til å dekke ikke-tradisjonelle ekomverktøy (Messenger, WhatsApp, Facebook og Skype). Komiteen fremmer også et forbud mot såkalte "cookie walls", der brukeren blir nektet adgang til enkelte nettsider dersom brukeren ikke tillater at nettsiden benytter seg av brukerens datainformasjon. Les mer her

BREXIT: Ny studie viser økt positivitet til EU blant britene
En ny studie fra Europaparlamentet viser at om lag 55% av britene mener landet har tjent på etmedlemskapet i EU. Antallet som mener det motsatte har gått ned med 7 prosentpoeng, og er nå nærmere 27%. Denne studien undersøkte borgeres syn på medlemskapet i EU og hvilke fordeler et medlemskap har for landet. Studien viser at generelt i EU-landene er 64% av borgerne positive til medlemskap, imidlertid er Irland et av landene som skiller seg ut ved at tallet på innbyggere som er positive til EU-medlemskap ligger på hele 80%. Les mer her og her

TALER
Felles uttalelse om Europas sosiale og økonomiske fremtid
av Presidenten for Europakommisjonen, Jean-Claude Juncker, presidenten for Rådet, Donald Tusk, Estlands statsminister, Jüri Ratas, presidenten for BusinessEurope, Emma Marcegaglia, og generalsekretæren for den europeiske handelsunionen, Luca Visentini.

*******************************************************  

NHO Europanytt er forfattet av NHO Brussel. Innholdet i nyhetsbrevet er opphavsrettslig beskyttet. Tilgjengeliggjøring for allmennheten utover det som følger av åndsverkloven krever NHOs forutgående skriftlige samtykke. Innholdet gir ikke nødvendigvis uttrykk for NHOs offisielle oppfatning.   

Kontakt oss