NHO Europanytt 21.01.2016

Krav til TiSA-avtale | Vil redusere regionale begrensninger | Ønsker nye regler ved ulovlige skatteavtaler | Vil investere i individer | Økning i boligprisene

Publisert 21.01.16

NHO Brussel

HANDEL: Krav til TiSA-avtale
Europaparlamentets komité for internasjonal handel stemte nylig over sine anbefalinger til EUs representanter i de pågående forhandlingene om en internasjonal avtale om handel med tjenester, TiSA. Ifølge parlamentarikerne må forhandlingene føre til internasjonale regler og flere muligheter for EU-selskaper til å tilby tjenester som transport og telekommunikasjon i tredjeland. De understreker samtidig at ingenting skal kunne hindre EU, nasjonale og lokale myndigheter, i å opprettholde, forbedre og anvende sine lover, særlig på arbeidskraft og databeskyttelse. Les mer her

DIGITAL AGENDA: Vil redusere regionale begrensninger
Europaparlamentet vedtok nylig sitt innspill til Europakommisjonens strategi for et digitalt indre marked. I resolusjonen oppfordrer parlamentarikerne Kommisjonen til å lansere initiativ for å fjerne barrierer som hindrer forbrukere i å kjøpe varer og tjenester på internett på grunn av deres IP- eller postadresse. De ber Kommisjonen om å presentere forslag som skal gjøre Europa i stand til å utnytte mulighetene ved nye IKT-løsninger, og å evaluere kommunikasjonsverndirektivet for å sikre at det stemmer overens med nytt regelverk for databeskyttelse. Les mer her

SKATT: Ønsker nye regler ved ulovlige skatteavtaler
Europaparlamentet stemte nylig for en resolusjon om ulovlige bedriftsskatteavtaler. Ifølge parlamentarikerne skal penger et medlemsland blir pålagt av Europakommisjonen å kreve tilbakeført av et selskap ved brudd på skatterelaterte statsstøtteregler, ikke gå tilbake til det samme medlemslandet, men til medlemsland med svekket skattegrunnlag, eller til EUs budsjett.  Les mer her

SYSSELSETTING: Vil investere i individer    
Europakommisjonen la i dag fram den årlige gjennomgangen av sysselsetting og sosial utvikling i Europa (ESDE). Årets rapport viser en positiv utvikling, men også store forskjeller mellom medlemsland i EU. Mange av forskjellene skyldes for dårlig utnyttelse av humankapitalen. Rapporten ser på muligheter for å håndtere dette gjennom å vektlegge jobbskaping, økt effektivitet i arbeidsmarkedet, modernisering av sosial beskyttelse og investering i mennesker. Les mer her

ØKONOMI: Økning i boligprisene
Eurostat la i går fram tall som viser at boligprisene i EU økte med 3,1 prosent i tredje kvartal i 2015, sammenlignet med samme periode i 2014. Tall for Norge viser en økning på 6,9 prosent i tredje kvartal i 2015 sammenlignet med samme periode året før. Endringen i boligprisene fra andre til tredje kvartal i 2015 er henholdsvis 1,3 prosent i EU og 0,1 prosent i Norge. Tallene for Norge er basert kun på eksisterende boliger. Les mer her

TALER:
Konkurransekommissær Margrethe Vestager:  Statement on EU state aid rules in the steel sector and Commision state aid decisions concerning Duferco in Belgium and Italy  
Visepresident for bedre regulering Frans Timmermans: Statement – EP Plenary Session – Situation in Poland

*******************************************************
NHO Europanytt er forfattet av NHO Brussel. Innholdet i nyhetsbrevet er opphavsrettslig beskyttet. Tilgjengeliggjøring for allmennheten utover det som følger av åndsverkloven krever NHOs forutgående skriftlige samtykke. Innholdet gir ikke nødvendigvis uttrykk for NHOs offisielle oppfatning.

Kontakt oss