NHO Europanytt 21.04.2016

Plan for å digitalisere europeisk industri | Viktig med strategi for en digital europeisk industri | EU tar til orde for rask ratifisering av klimaavtale | Redusert budsjettunderskudd og gjeld i EU | Mot bedre samarbeid om sikkerhet i Europa

Publisert 21.04.16

NHO Brussel

DIGITAL AGENDA: Plan for å digitalisere europeisk industri
Europakommisjonen la tirsdag frem en pakke med tiltak for å digitalisere europeisk industri, tilknyttet Kommisjonens strategi for et digitalt indre marked. Dette innebærer å støtte og sammenkoble nasjonale initiativ og å øke investeringer. Kommisjonen foreslår også konkrete tiltak for å øke utviklingen av felles standarder på prioriterte områder som 5G kommunikasjonsnettverk, cybersikkerhet, og modernisering av offentlige tjenester. Det er planlagt å lansere en europeisk dataskyløsning for å tilrettelegge for at Europas forskere og teknologer har et virtuelt område å lagre, analysere og dele store mengder med forskningsdata. Les mer her

DIGITAL AGENDA: Viktig med strategi for en digital europeisk industri
BUSINESSEUROPE, hvor NHO er medlem, ga tirsdag sine kommentarer til Kommisjonens tiltakspakke for å digitalisere europeisk industri. Organisasjonen trekker frem viktigheten av en slik strategi, som tilrettelegger for investering til hjelp for særlig små og mellomstore bedrifter, i tillegg til en bredere bruk av digital teknologi. BUSINESSEUROPE uttaler om fri flyt av data at det er viktig at dette sørger for at næringslivet ikke må lagre data i ett spesifikt land.. Les mer her

KLIMA: EU tar til orde for rask ratifisering av klimaavtale
Europakommisjonen skriver i en pressemelding i dag at EU vil signere Parisavtalen om klimaendringer fredag 22. april i New York, og uttaler i den forbindelse at de ønsker en rask ratifisering og effektiv iverksettelse av avtalen. Les mer her

ØKONOMI: Redusert budsjettunderskudd og gjeld i EU
Eurostat publiserte i dag tall for EU i 2015, som viser et budsjettunderskudd på 2,4 prosent av BNP og gjeld på 85,2 prosent av BNP. Dette er en reduksjon på henholdsvis 0,6 prosent og 1,6 prosent sammenlignet med 2014. Norge hadde i fjerde kvartal 2015 en gjeld på 992 005 000 000 NOK, som tilsvarte 31,6 prosent av BNP. Dette var en økning på 0,9 prosent sammenlignet med tredje kvartal i 2015. Les mer her

SIKKERHET: Mot bedre samarbeid om sikkerhet i Europa
Europakommisjonen la nylig frem en handlingsplan for arbeidet mot en europeisk sikkerhetsunion, som oppfølging til den europeiske agenda for sikkerhet presentert i april 2015. Blant annet handler tiltakene om å sikre en forbedret informasjonsflyt, et sterkere europeisk senter for antiterror, motvirke finansiering av terrorisme, økt beskyttelse av borgere og kritisk infrastruktur, og initiativ til samarbeid med middelhavsland om antiterror. Les mer her

TALER:
Visepresident for vekst og sysselsetting Jyrki Katainen: Remarks on the Investment Plan and the EFSI in Greece
Transportkommissær Violeta Bulc: Keynote speech at the 2016 Road Transport Conference
Europakommisjonens president Jean-Claude Juncker: Speech at the Parliamentary Assembly of the Council of Europe
Visepresident for euroområdet og den sosiale dialog Valdis Dombrovskis: State of play of the economy
Migrasjonskommissær Dimitris Avramopoulos: Remarks at the Readout of the College Meeting of 20 April 2016

*******************************************************
NHO Europanytt er forfattet av NHO Brussel. Innholdet i nyhetsbrevet er opphavsrettslig beskyttet. Tilgjengeliggjøring for allmennheten utover det som følger av åndsverkloven krever NHOs forutgående skriftlige samtykke. Innholdet gir ikke nødvendigvis uttrykk for NHOs offisielle oppfatning.

Kontakt oss