NHO Europanytt 21.05.2014

Europeisk næringsliv forventer vekst | Næringslivets innspill til ressursproduktivitetsmål | Nye krav til åpenhet | Utvider gruppeunntaket fra notifikasjonsplikten | Forenkler støtte til forskning, utvikling og innovasjon | Økning i elektrisitets- og gassprisene for husholdninger | Nedgang i sysselsettingen for aldersgruppen 20-64 år | Tiltak for bedre lærerutdanning og språkferdigheter

Publisert 21.05.14

NHO Brussel

ØKONOMI: Europeisk næringsliv forventer vekst
BUSINESSEUROPE, hvor NHO er medlem, publiserte i dag sine prognoser for den europeiske økonomien. Organisasjonen forventer en vekst i bruttonasjonalprodukt på 1,6 prosent i 2014, og 1,9 prosent i EU i 2015. Ifølge BUSINESSEUROPE er veksten skjør, og organisasjonen oppfordrer medlemslandene til å fortsette implementeringen av ambisiøse strukturelle reformer. Les mer her

MILJØ: Næringslivets innspill til ressursproduktivitetsmål
BUSINESSEUROPE sendte nylig et innspill til Europakommisjonen om forslaget om å sette et ressursproduktivitetsmål på 30 prosent innen 2030 basert på indikatoren for forbruk av råmaterialer. Ifølge BUSINESSEUROPE er det en rekke uklarheter i forslaget knyttet til indikatoren og begrepet ressurseffektivitet. Organisasjonen ber derfor Kommisjonen arbeide videre med forslaget i samarbeid med relevante aktører. Les mer her

STATSSTØTTE: Nye krav til åpenhet
Europakommisjonen la i dag fram forslag til nye åpenhetskrav for statsstøtte til foretak. Ifølge kravene vil medlemslandene for enhver innvilget støtte på mer enn 500 000 euro måtte publisere mottakers identitet, beløpets størrelse, målet med støtten og dens juridiske grunnlag. Les mer her

STATSSTØTTE: Utvider gruppeunntaket fra notifikasjonsplikten
Europakommisjonen la i dag fram reviderte regler for gruppeunntak fra notifikasjonsplikten for statsstøtte til selskaper. Ifølge det reviderte regelverket, vil medlemslandene kunne innvilge mer støttetiltak og høyere beløp uten å måtte notifisere Kommisjonen for godkjenning i forkant. Les mer her

STATSSTØTTE: Forenkler støtte til forskning, utvikling og innovasjon
Europakommisjonen vedtok i dag nye regler for statsstøtte til forskning, utvikling og innovasjon. Det nye rammeverket etablerer betingelsene for å innvilge støtte til selskaper for å utføre aktiviteter innen forskning, utvikling og innovasjon. Les mer her

ENERGI: Økning i elektrisitets- og gassprisene for husholdninger
Ifølge tall lagt fram av Eurostat i dag, steg elektrisitetsprisene for husholdninger i EU med 2,8 prosent og gassprisene med 1,0 prosent i andre halvdel av 2013 sammenlignet med samme periode året før. I Norge steg elektrisitetsprisene med 9,7 prosent i andre halvdel av 2013 sammenlignet med samme periode i 2012. Les mer her

SYSSELSETTING: Nedgang i sysselsettingen for aldersgruppen 20-64 år
Ifølge tall lagt fram av Eurostat nylig, sank sysselsettingsraten for dem mellom 20 og 64 år i EU til 68,3 prosent i 2013. Dette er en nedgang på 0,1 prosentpoeng fra 2012. I Norge sank sysselsettingen i aldersgruppen 20-64 år fra 79,9 prosent i 2012 til 79,6 prosent i 2013. Les mer her

UTDANNING: Tiltak for bedre lærerutdanning og språkferdigheter
På møtet i Rådet for utdanning og ungdom konkluderte ministrene om tiltak for effektiv lærerutdanning og utvikling av språkferdigheter. Ministrene vedtok også en resolusjon om en europeisk arbeidsplan for ungdom. Planen inneholder initiativer som skal bidra til å håndtere den høye arbeidsledigheten blant unge. Les mer her

TALER:
Kommissær for Det indre marked, Michel Barnier: State of the (Banking) Union
Transportkommissær Siim Kallas: Press speaking points during Kallas' visit to Ukraine
Fiskerikommissær Maria Damanaki: Blue growth: Innovating for a sustainable use of our oceans
Arbeids- og sosialkommissær László Andor: Social policy innovation: from lessons learnt to the way forward

*******************************************************
NHO Europanytt er forfattet av NHO Brussel. Innholdet i nyhetsbrevet er opphavsrettslig beskyttet. Tilgjengeliggjøring for allmennheten utover det som følger av åndsverkloven krever NHOs forutgående skriftlige samtykke. Innholdet gir ikke nødvendigvis uttrykk for NHOs offisielle oppfatning.

Kontakt oss

Ingvill Sjøvold Nilsen

Seniorrådgiver

NHO Brussel

ingvill.nilsen@nho.no
Mobil
+32487383645