NHO Europanytt 21.11.2014

Nærmere avtale om å redusere plastposebruk | Rådet vedtok forhandlingsmandat om transaksjoner for verdipapirfinansiering | Fremdeles skadelig nivå på luftforurensing | EØS-rådet drøftet deltakelse i finanstilsynene

Publisert 21.11.14

NHO Brussel

MILJØ: Nærmere avtale om å redusere plastposebruk
Komiteen for medlemslandenes faste representanter til EU bekreftet i dag en avtale nylig inngått med Europaparlamentet om felles regler for å redusere bruken av plastposer. De nye tiltakene retter seg mot plastposer med en veggtykkelse på mindre enn 50 µm, mens plastposer med en veggtykkelse på mindre enn 15 µm kan unntas regelverket. Teksten må godkjennes av Rådet og Europaparlamentet før den kan bli vedtatt. Les mer her

FINANS: Rådet vedtok forhandlingsmandat om transaksjoner for verdipapirfinansiering
Komiteen for medlemslandenes faste representanter til EU ble i går enige om forhandlingsposisjon på et utkast til forordning som skal forbedre åpenheten rundt verdipapirutlån og gjenkjøpstransaksjoner. Forslaget skal bidra til å styrke stabiliteten i finansmarkedene. Forhandlinger kan starte når Europaparlamentet har vedtatt sitt forhandlingsmandat. Les mer her

KLIMA: Fremdeles skadelig nivå på luftforurensing
Ifølge en rapport nylig publisert av Det europeiske miljøbyrået (EEA), utsettes innbyggerne i Europas byer fremdeles for skadelige nivåer av luftforurensing. Ifølge rapporten medfører forurensingen til høye kostnader for naturen, økonomien, den europeiske arbeidsstyrkens produktivitet og folkehelsen. Les mer her

EØS: EØS-rådet drøftet deltakelse i finanstilsynene
På møtet i EØS-rådet nylig, diskuterte ministrene EØS/EFTA-landenes deltakelse i de europeiske finanstilsynene, innlemmelse av rettsakter i EØS-avtalen og videreføringen av EØS-finansieringsmekanismen i neste periode. Les mer her

TALER:
Miljøkommissær Karmenu Vella: Business and Biodiversity Platform: 1st Annual Conference
Arbeids- og sosialkommissær Marianne Thyssen: A fresh start for job creation and social fairness
Regionalkommissær Corina Crețu: Cohesion Policy: a modern investment policy

*******************************************************
NHO Europanytt er forfattet av NHO Brussel. Innholdet i nyhetsbrevet er opphavsrettslig beskyttet. Tilgjengeliggjøring for allmennheten utover det som følger av åndsverkloven krever NHOs forutgående skriftlige samtykke. Innholdet gir ikke nødvendigvis uttrykk for NHOs offisielle oppfatning.

Kontakt oss