NHO Europanytt 21.11.2017

Signering av EUs sosiale søyle | Noe progresjon på implementering av Paris-avtalen på FNs klimakonferanse (COP23) | Enighet om neste års EU-budsjett | EU og USA om sikkerhetssamarbeid

Publisert 21.11.17

NHO Brussel

Klimakonferansen i Bonn som ble avsluttet i forrige uke ga noe fremgang mht. videre prosess, men næringslivet hadde håpet på større fremgang i forbindelse med implementering av Paris-avtalen. På det sosiale toppmøtet i Gøteborg forrige uke var Norge som eneste ikke-medlemsland invitert. Statsminister Erna Solberg la frem et forslag om et tettere europeisk samarbeid for å bekjempe arbeidslivskriminalitet. På toppmøtet i Gøteborg ble også Den europeiske sosiale søyle proklamert og signert.

Denne uken er det i likhet med forrige uke mye som skjer både i Brussel og i EU-sammenheng generelt. I Rådet denne uken oppdateres ministrene i rådet for generelle saker om fremgangen i brexit-forhandlingene av sjefsforhandler Michel Barnier etter sjette forhandlingsrunde mellom EU og UK. Det skal også være et møte i Rådet på EU-ambassadørnivå der videre forhandlinger om rammeverk og fremtidig forhold mellom EU og UK skal forberedes og planlegges av medlemslandenes ambassadører (Coreper Article 50 meeting).  Presidenten for Det europeiske råd, Donald Tusk, møter fredag denne uken med Theresa May i Brussel.

Den første institusjonelle og svært konkrete effekten av brexit ble besluttet også i går da Rådet (EU27) stemte over hvor de to EU tilsynene som ligger i UK skal flyttes etter brexit; Det europeiske medisintilsyn flyttes til Amsterdam og det europeiske banktilsynet flyttes til Paris. Det har vært sterk konkurranse særlig om medisintilsynet som har nærmere 1000 ansatte, og ti tusenvis av besøkende brukere hvert år.

INSTITUSJONELT: Signering av EUs sosiale søyle
På fredag ble den europeiske søylen for sosiale rettigheter proklamert på det sosiale toppmøtet i Gøteborg. President for kommisjonen Jean-Claude Juncker, president for parlamentet Antonio Tajani og den estiske statsministeren Jüri Ratas som representant for Det europeiske råd (EUs medlemsland) signerte fredag en felles erklæring til støtte for avtalen. Juncker uttalte i denne sammenheng at EU alltid har vært et sosialt prosjekt, der verdier og hvordan vi ønsker å leve er viktigere enn penger, et indre marked og euroen. Han understreker at ansvaret begynner på nasjonalt, regionalt og lokalt nivå. Søylen omfatter rettigheter innen utdanning, helse og arbeid, sosial beskyttelse og inkludering, hvilket potensielt også vil ha betydning for tilknyttede tredjeland. Les mer her

KLIMA: Noe progresjon på implementering av Paris-avtalen på FNs klimakonferanse (COP23)
Klima og energi kommisæren Miguel Arias Cañete uttalte i etterkant av konferansen at progresjon på punktene som var viktige for EU ble oppnådd i Bonn, men at det fortsatt gjenstår mye, og de må handle videre på det momentum som nå har oppstått. BusinessEurope, hvor NHO er medlem, var skuffet over at ikke større fremgang var oppnådd. Les mer her og her

ØKONOMI: Enighet om neste års EU-budsjett
Forrige uke kom EU-institusjonene til enighet i forhandlingene om neste års EU-budsjett. Budsjettet vil primært bli rettet mot å skape flere arbeidsplasser, mer vekst i næringslivet, og større investeringer. Et annet viktig mål for budsjettet er å hjelpe flere unge ut i jobb og praksisplasser gjennom Youth Employment Initiative. Initiativet får 350 millioner euro for å takle de utfordringene unge har med å komme seg inn på arbeidsmarkedet i medlemslandene. Nesten halvparten av budsjettet, 77,5 milliarder euro, øremerkes tiltak som skal gjøre den europeiske økonomien sterkere, universitetene mer konkurransedyktige, og for å gjøre europeiske selskaper mer konkurransedyktige på det globale markedet. Les mer her

SIKKERHET: EU og USA om sikkerhetssamarbeid
Forrige uke møtte representanter fra Europakommisjonen og Estland med den amerikanske regjeringsadvokaten og sekretær for sikkerhetsdepartementet. Møtet omhandlet det langvarige forholdet mellom USA og EU, samt diskusjoner vedrørende sikkerhetstrusler og terrorisme. Les mer her

DENNE UKEN I EU
EUROPAPARLAMENTET
har denne uken komitémøter. Det vil denne uken bli holdt en offentlig høring om initiativet fra EU-borgere om å forby middelet glyphosate i plantevernmidler for å beskytte miljøet og menneskene. Forbudet har fått over en million støttesignaturer. Indre markeds-komiteen og justiskomiteen skal møtes for å diskutere forbrukerkontrakter for levering av digitalt innhold. De skal stemme over nye opphavsrettsregler relatert til gjenvising av TV- og radioprogrammer. Videre skal spesialkomiteen for terrorisme ha møte om hvordan å redusere blind- spots i kampen mot terror, og EUs rolle i forbindelse med terrortrusselen i Europa. Det skal denne uken også være en offentlig høring om brexits påvirkning på landtransport-sektoren. I forbindelse med utestasjonering av arbeidstagere vil det bli holdt en offentlig høring med formål å klarere situasjonen til arbeidstagere i ulike kategorier. Det skal også avholdes en høring om transportpakken der eksperter skal uttale sine syn på lovforslaget.

RÅDET. Rådet for generelle saker møtes denne uken for å bli orientert om fremgangen i brexit-forhandlingene, de vil begynne forberedelsene til toppmøtet i desember, samt stemme over ny plassering av Det europeiske medisinbyrået og De europeiske bankmyndighetene som i dag er lokalisert i UK. Rådet for utdanning, unge, kultur og sport vil også møtes der reguleringer av Det europeiske solidaritetskorpset, utdanning og smart ungdomsarbeid, kulturens rolle i byggingen av sammenkoblede samfunn, samt sportens utfordringer i det 21. århundret.

EUROPAKOMMISJONEN arrangerer denne uken Horizon 2020 info days og vil avholde arrangementer både i Canada, Makedonia og Montenegro, der tema vil være hvordan å finansiere forskning med partnere fra EU. Kommisjonen skal også avholde en offentlig høring om Det europeiske aksjemarkedet ettersom kommisjonens ekspertgruppe på området er i ferd med å ferdigstille sine anbefalinger til kommisjonen om videre sted til å forbedre Det europeiske aksjemarkedet.

*******************************************************   

NHO Europanytt er forfattet av NHO Brussel. Innholdet i nyhetsbrevet er opphavsrettslig beskyttet. Tilgjengeliggjøring for allmennheten utover det som følger av åndsverkloven krever NHOs forutgående skriftlige samtykke. Innholdet gir ikke nødvendigvis uttrykk for NHOs offisielle oppfatning.   

Kontakt oss