NHO Europanytt 21.12.2015

Næringslivets anbefalinger for en vellykket digital transformasjon | Næringslivets innspill om geo-blocking | Avtale om tiltak mot skadedyr | Ønsker å sikre rettighetene til planteforedlere | Ønsker mer demokrati i forvaltningen av euroområdet | Denne uken i EU

Publisert 21.12.15

NHO Brussel

DIGITAL AGENDA: Næringslivets anbefalinger for en vellykket digital transformasjon
BUSINESSEUROPE publiserte nylig et posisjonsdokument der de gir sine anbefalinger for å gjøre Europa til den mest dynamiske regionen for digital vekst i verden. Ifølge organisasjonen må man ta hensyn til den digitale økonomiens globale natur og integrering av næringslivet i de globale verdikjedene, som krever mer global konvergens av regler og standarder. NHO er medlem av BUSINESSEUROPE. Les mer her

DIGITAL AGENDA: Næringslivets innspill om geo-blocking
BUSINESSEUROPE publiserte nylig sitt innspill på geo-blocking der de uttaler at de i likhet med forbrukere deler den felles interessen om ikke å bli underlagt grunnløs forskjellsbehandling på pris eller annet, eller å bli nektet levering av en tjeneste. Imidlertid kan det være en rekke gode grunner for forskjellige betingelser, ifølge organisasjonen. BUSINESSEUROPE støtter fullt ut prinsippet om ikke-diskriminering og skisserer hvilke kriterier som bør ligge til grunn og hvilke hensyn som må tas ved forskjellsbehandling. Les mer her

LANDBRUK: Avtale om tiltak mot skadedyr
Forhandlere fra Europaparlamentet og Rådet kom nylig til enighet om nye regler som skal dempe tilstrømningen av skadedyr forårsaket av økt handel og klimaendringer, stoppe spredningen og utrydde de farligste av dem. Den foreløpige avtalen introduserer også forebyggende tiltak for importerte planter og hurtigresponsmekanismer for høyrisikoplanter. Les mer her

LANDBRUK: Ønsker å sikre rettighetene til planteforedlere
Europaparlamentet stemte nylig for en resolusjon der de tar til orde for et forbud mot patentering av produkter som er framstilt ved hjelp av konvensjonelle avlsmetoder, slik som kryssing, for å opprettholde innovasjon, matsikkerhet og små bedrifter. Parlamentarikerne oppfordrer Europakommisjonen til å avklare eksisterende EU-regler snarest mulig og beskytte plantedyrkeres tilgang til biologisk materiale. Les mer her

ØKONOMI: Ønsker mer demokrati i forvaltningen av euroområdet
Europaparlamentet stemte nylig for en resolusjon der de uttaler at Europakommisjonens forslag til ferdigstillelse av Den økonomiske og monetære union ikke er tilstrekkelig for å håndtere manglene i det institusjonelle rammeverket for euroområdet. I resolusjonen tar parlamentarikerne til orde for mer parlamentarisk tilsyn og offentlig debatt for å sikre demokratisk ansvarlighet og støtte fra innbyggerne. Les mer her

DENNE UKEN I EU:
EUROPAPARLAMENTET har komitéuke. Transportkomitéen skal drøfte de sosiale, økonomiske og juridiske konsekvensene av transportnettverksselskaper som Uber. Miljøkomitéen skal behandle sirkulærøkonomipakken. 

NHO Europanytt tar nå juleferie og er tilbake i januar. Vi ønsker våre lesere en god jul og et godt nytt år.

*******************************************************
NHO Europanytt er forfattet av NHO Brussel. Innholdet i nyhetsbrevet er opphavsrettslig beskyttet. Tilgjengeliggjøring for allmennheten utover det som følger av åndsverkloven krever NHOs forutgående skriftlige samtykke. Innholdet gir ikke nødvendigvis uttrykk for NHOs offisielle oppfatning.

 

 

Kontakt oss