NHO Europanytt 21.12.2017

Forslag om en "vare-pakke" fra Kommisjonen skal forbedre fri fly av varer | ESA godkjenner tre år med statsstøtte til elektriske biler | Fjerning av geografiske restriksjoner for lagring og prosessering av data

Publisert 21.12.17

NHO Brussel

Nå begynner julefreden å senke seg inn, også her i Brüssel. Kommisjonen har lagt frem en ny pakke som skal forbedre fri flyt av varer, konkurranse og tillit i det indre markedet. Denne pakken er ment å gjøre det lettere for bedrifter, spesielt små-og-mellomstore bedrifter å kunne selge produkter på tvers av Europa. ESA, EFTAs overvåkningsorgan, godkjente nylig tre år med statsstøtte til el-biler i Norge. Og med årets siste nyhetsbrev, ønsker vi i NHO alle dere en riktig god jul, og et godt nytt år.  

INDRE MARKED: Forslag om en "vare-pakke" fra Kommisjonen skal forbedre fri fly av varer  
På tirsdag la Europakommisjonen frem en pakke med nye reguleringer for markedsovervåkning. Målet er å sikre at det ikke er noen nasjonale barrierer innad EU som begrenser muligheten for  å kunne selge produktene sine på tvers av Europa. Forslaget skal også øke tilliten forbrukerne har til produktene de kjøper, samt bedriftene som produserer dem. BusinessEurope, som NHO er fullverdig medlem av, ber det kommende bulgarske formannskapet om å prioritere denne "vare-pakken" i Rådet de kommende 6 månedene.Les mer her, her og her 

KLIMA: ESA godkjenner tre år med statsstøtte til elektriske biler 
På tirsdag godkjente ESA, overvåkningsorganet til EFTA, en ny begrenset periode med statsstøtte for biler med null utslipp i Norge. Norge har nå en slik ordning som utgår 31. desember 2017, med dette blir det godkjent 3 år til. Ordningen gir Norge mulighet til å subsidiere elektriske biler for bedre miljøet mot at Norge sikrer maksimalt utbytte av ordningen, uttalte ESAs president Sven Erik Svendman. ESA godkjente også andre statsstøtte-ordninger som fritak for årsavgift og registreringsavgift for seks år fremover. Statsstøtte og fritak for årsavgift er også satt for seks år for hybridbiler. Les mer her 

DIGITAL AGENDA: Fjerning av geografiske restriksjoner for lagring og prosessering av data 
Medlemslandenes ambassadører til EU ble i går enige om et forhandlingsmandat slik at presidentskapet kan begynne forhandlinger med Europaparlamentet på forslaget om å fjerne restriksjoner for geografisk lokalisering av lagring og prosessering av data. Lovforslaget vil også sikre autoritetene tilgang til data lagret eller prosessert i et annet medlemsland, slik at de kan utføre sine plikter. De nye reglene vil lage et indre marked for tjenester omhandlende datalagring og prosessering som skytjenester. Hensikten er å tilby rettslig sikkerhet og øke tilliten til slike tjenester, samt gjøre det lettere for forbrukere å bytte leverandører. Både Europaparlamentet og Rådet må bli enige om ordlyden før den kan tre i kraft. Parlamentet har enda ikke vedtatt sin posisjon. Les mer her 

  

  

*******************************************************       

NHO Europanytt er forfattet av NHO Brussel. Innholdet i nyhetsbrevet er opphavsrettslig beskyttet. Tilgjengeliggjøring for allmennheten utover det som følger av åndsverkloven krever NHOs forutgående skriftlige samtykke. Innholdetgirikkenødvendigvisuttrykk for NHOs offisielleoppfatning.     

  

  

 

Kontakt oss