NHO Europanytt 22.01.2014

Nedgang i andel innovative selskaper | Bedring for offentlig gjeld og underskudd | Økning i boligprisene | Ønsker opphavsmerket kjøtt i bearbeidet mat | Setter tak på interbankgebyrer

Publisert 22.01.15

NHO Brussel

INNOVASJON: Nedgang i andel innovative selskaper
Ifølge en oversikt lagt fram av Eurostat i går, falt andelen innovative selskaper i EU til under 50 prosent i perioden 2010-2012. Dette var en nedgang sammenlignet både med perioden 2006-2008 og topperioden 2008-2010. I Norge økte andelen innovative selskaper i 2010-2012, sammenlignet med perioden før, men den var fremdeles lavere enn i topperioden 2006-2008. Les mer her

ØKONOMI: Bedring for offentlig gjeld og underskudd
Ifølge tall lagt fram av Eurostat nylig, sank både offentlig gjelds- og offentlig underskuddsandel av brutto nasjonalproduktet (BNP) i EU i tredje kvartal i 2014 sammenlignet med kvartalet før. Sammenlignet med tredje kvartal i 2013, økte offentlig gjelds andel av BNP, mens offentlig underskudd sank. Les mer her og her

ØKONOMI: Økning i boligprisene
Ifølge tall lagt fram av Eurostat i går, steg boligprisene i EU med 1,1 prosent i tredje kvartal i 2014, sammenlignet med kvartalet før. Sammenlignet med tredje kvartal i 2013, steg boligprisene med 2,3 prosent. I Norge steg prisene med 0,7 prosent fra andre til tredje kvartal i 2014 og med 3,4 prosent sammenlignet med samme periode året før. Les mer her

MAT: Ønsker opphavsmerket kjøtt i bearbeidet mat
Europaparlamentets komite for mattrygghet stemte i går for en resolusjon der de oppfordrer Europakommisjonen til å legge fram lovforslag om obligatorisk opphavsmerking av kjøtt brukt i bearbeidet mat. Hensikten er å sikre mer gjennomsiktighet i matvarekjeden og bedre informasjon til forbrukerne. Les mer her

ØKONOMI: Setter tak på interbankgebyrer
Medlemslandenes stedlige representanter godkjente i går, på vegne av Rådet, et kompromiss inngått med Europaparlamentet om en forordning som setter et tak på interbankgebyrer for kortbaserte betalinger. Forordningen må godkjennes av Europaparlamentet før den kan bli endelig vedtatt i Rådet. Les mer her

TALER:
Visepresident for det digitale indre marked Andrus Ansip: A safe and secure connected digital space for Europe
Arbeids- og sosialkommissær Marianne Thyssen: "Avoiding a "Lost Generation": what (more) can the EU do tackle youth unemployment?

*******************************************************
NHO Europanytt er forfattet av NHO Brussel. Innholdet i nyhetsbrevet er opphavsrettslig beskyttet. Tilgjengeliggjøring for allmennheten utover det som følger av åndsverkloven krever NHOs forutgående skriftlige samtykke. Innholdet gir ikke nødvendigvis uttrykk for NHOs offisielle oppfatning.

Kontakt oss