NHO Europanytt 22.06.2015

Næringslivets innspill til EU-toppmøtet | Allianse for lærlinger | Planer for en dypere økonomisk og monetær union | Store prisforskjeller på forbrukervarer og -tjenester | Denne uken i EU

Publisert 22.06.15

NHO Brussel

ØKONOMI: Næringslivets innspill til EU-toppmøtet
BUSINESSEUROPE, hvor NHO er medlem, sendte nylig sitt innspill til ukens EU-toppmøte. Organisasjonen ønsker fortgang i viktige saker som digitalisering, TTIP og sikkerhet. Den understreker samtidig behovet for implementering av reformer både på EU-nivå og nasjonalt nivå for å sikre tillit til Europas framtid. BUSINESSEUROPE har også sendt ut en pressemelding om forhandlingene med Hellas. Les mer her og her

ARBEIDSLIV: Allianse for lærlinger
Europakommisjonen har i dag lansert Den europeiske alliansen for lærlinger, der mer enn førti selskaper og organisasjoner er med. Lærlingmodellen fremheves som et av de viktigste tiltakene for å få flere ungdom i arbeid og målet med alliansen er å sikre flere og bedre lærlingeplasser for ungdom. Norge og Samarbeidsrådet for yrkesopplæringen (SRY) er med i alliansen. Les mer her og her

ØKONOMI: Planer for en dypere økonomisk og monetær union
Gruppen bestående av presidenter fra Europakommisjonen, Rådet, Eurogruppen, Den europeiske sentralbanken og Europaparlamentet presenterte i dag ambisiøse planer for hvordan den økonomiske og monetære union kan forsterkes fra 1.juli i år og hvordan den kan fullføres innen 2025. Les mer her 

ØKONOMI: Store prisforskjeller på forbrukervarer og -tjenester
Ifølge tall nylig lagt fram av Eurostat, varierte prisnivået for forbrukervarer og -tjenester stort i EU i 2014. Prisene varierte fra 48 til 138 prosent av gjennomsnittet i EU. Det største gapet var på alkohol og tobakk. Tall for Norge viser at det overordnete prisnivået var 48 prosent over EUs gjennomsnitt. Les mer her

TALER:
Visepresident for euroområdet og den sosiale dialog Valdis Dombrovskis: Remarks at the ECOFIN press conference
Finanskommissær Jonathan Hill: On Bank Structural Reform at ECOFIN meeting

DENNE UKEN I EU
EU-TOPPMØTE for EUs stats- og regjeringssjefer. På agendaen står status i TTIP-forhandlingene, Det europeiske fond for strategiske investeringer, den digitale agenda og rapporten om Den økonomiske og monetære union på dagsordenen. Migrasjon, sikkerhetsutfordringer for EU, kampen mot terror og Det europeiske semester er også på dagsordenen.
RÅDSMØTE i Rådet for utenrikssaker og i Rådet for generelle anliggender.
Rådet for utenrikssaker skal drøfte utenrikspolitikkens rolle i implementeringen av Energiunionen og holde en strategisk debatt om Asia. Migrasjonsspørsmål og EUs innsats i Middelhavet, samt situasjonen i Nord-Afrika og Midtøsten står også på agendaen.
Rådet for generelle anliggender skal forberede EU-toppmøtet og godkjenne de integrerte landspesifikke anbefalingene. De skal også drøfte dagsordenen for bedre regulering. Makedonia og Montenegro er også på agendaen. Eurogruppen har også møte.
EUROPAKOMMISJONEN organiserer en konferanse om det europeiske forskningsområdet og en konferanse om den sirkulære økonomien.
EUROPAPARLAMENTET har plenumssamling og komitéuke. Parlamentarikerne skal stemme over Junckers strategiske investeringsplan. De skal drøfte det kommende EU-toppmøtet og stemme over en resolusjon om den økonomiske og monetære union. Økonomikomiteen og komiteen for sosiale saker skal drøfte de landspesifikke anbefalingene med relevante kommissærer. Komitéen skal også holde en høring med lederen for Tilsynsrådet til Den europeiske sentralbanken. Europaparlamentets forhandlingsledere starter forhandlinger om EUs nye personvernregler med Rådet. Industrikomiteen skal diskutere industripolitikk med Europakommisjonen. Utenrikskomitéen skal diskutere EUs sikkerhetsagenda med EUs utenrikssjef.

*******************************************************
NHO Europanytt er forfattet av NHO Brussel. Innholdet i nyhetsbrevet er opphavsrettslig beskyttet. Tilgjengeliggjøring for allmennheten utover det som følger av åndsverkloven krever NHOs forutgående skriftlige samtykke. Innholdet gir ikke nødvendigvis uttrykk for NHOs offisielle oppfatning.

Kontakt oss