NHO Europanytt 22.06.2017

Toppmøte i Det europeiske råd  | Parlamentarikere for beskyttelse mot dumpet og subsidiert EU-import | Oppdatering av autorisasjonssystemet for fiskefartøy

Publisert 22.06.17

NHO Brussel

BREXIT: Toppmøte i Det europeiske råd
I dag og i morgen er det toppmøte i Det europeiske råd (EUs regjeringssjefer) hvor Brexit står høyt på agendaen. Storbritannias statsminister Theresa May deltar, men dagens møte er avsatt til Brexit-forhandlingene og skjer i EU27-format. Det er ventet at regjeringslederne kommer til enighet om prosedyrene for flyttingen av EU-organene i Storbritannia. Hvor de skal flyttes til ser ut til å ha skapt uenighet langs det tradisjonelle øst-vest skillet. EU27-møtet finner sted etter en middag for EUs ledere hvor May er ventet å klargjøre den britiske regjeringens forhandlingsposisjon for borgerrettigheter, som sammen med den finansielle avklaringen er forhandlingenes førsteprioritet. Les mer her og her

HANDEL: Parlamentarikere for beskyttelse mot dumpet og subsidiert EU-import
Europaparlamentets komite for internasjonal handel kom nylig med en resolusjon for å beskytte EUs arbeidsplasser og industri mot urettferdige konkurransevilkår. NHO anser beskyttelse mot dumping og subsidiert import på det europeiske markedet som viktig for norsk eksport, herunder metaller. Tiltaket innebærer mer robuste anti-dumpingstiltak, fordi global handel kun er til gjensidig fordel når partene følger de samme reglene. BusinessEurope, hvor NHO er medlem, stiller seg også bak komiteens forslag. Les mer her og her 

FISKERI: Oppdatering av autorisasjonssystemet for fiskefartøy
Rådet og Europaparlamentet har kommet til enighet om nye regler for bærekraftig håndtering av eksterne fiskeflåter. Reguleringen skal modernisere autorisasjonssystemet for fiskefartøy og vil gjelde for EU-registrerte fiskefartøy utenfor egne farvann og for fiskefartøy tilhørende tredjeland i EUs farvann. Tiltaket skal bidra til å bekjempe ulovlig og uregistrert fiske. Avtalen må godkjennes av Rådets permanente representanter, men vil trolig tre i kraft mot slutten av 2017. Les mer her

TALER:
Klima- og energikommissær Miguel Arias Cañete: at the EU Sustainable Energy Week

Presidentene for EU-institusjonene: The Premio Princesa de Asturias de la Concordia Award granted to the European Union

*******************************************************
NHO Europanytt er forfattet av NHO Brussel. Innholdet i nyhetsbrevet er opphavsrettslig beskyttet. Tilgjengeliggjøring for allmennheten utover det som følger av åndsverkloven krever NHOs forutgående skriftlige samtykke. Innholdet gir ikke nødvendigvis uttrykk for NHOs offisielle oppfatning.

Kontakt oss