NHO Europanytt 22.09.2016

Ny publikasjon om energi i EU | Nytt forslag for avskaffelsen av roamingkostnader | Anbefaler opprettelse av produktivitetsstyrer

Publisert 22.09.16

NHO Brussel

ENERGI: Ny publikasjon om energi i EU
Eurostat offentliggjorde nylig en digital publikasjon om energi og energistatistikk i Europa. I publikasjonen gis det svar på spørsmål om Energiunionen, hvor energien vår kommer fra, hvilken type energi forbruker vi og hva koster den, og hva er forbindelsen mellom energi og miljøet. Les mer her

TELEKOM: Nytt forslag for avskaffelsen av roamingkostnader
Europakommisjonen kom i går til enighet om en ny løsning om avskaffelsen av roamingavgifter i EU i 2017 som skal gjelde for alle innbyggere. Kommissærkollegiet diskuterte en ny tilnærming til rettferdig bruk-prinsippet og ble enige om at forbrukerne ikke bør pålegges begrensninger når det gjelder tidsperiode eller volum når de benytter sine mobile enheter utenlands i EU. Den nye tilnærmingen innebærer samtidig solide sikkerhetsmekanismer for mobiloperatører mot mulig misbruk. Les mer her

ØKONOMI: Anbefaler opprettelse av produktivitetsstyrer
Rådet utstedte nylig en anbefaling der de oppfordrer medlemslandene i eurosonen til å etablere nasjonale produktivitetsstyrer. Styrene skal analysere utvikling og politikk som kan påvirke produktivitet og konkurranseevne. De skal operere uavhengig av offentlige myndigheter når det gjelder offentlig kommunikasjon, prosedyrer for utnevnelse av styremedlemmer og tilgang på informasjon. Analysene skal etter reglen offentliggjøres. Anbefalingen er en del av den videre utviklingen av EUs økonomiske og monetære union. Les mer her

TALER:
Europakommisjonens president Jean-Claude Juncker: Speech on the 70th anniversary of Winston Churchill’s Zurich speech
Helsekommissær Vytenis Andriukaitis: Speech at the 71st UN General Assembly, high-level meeting on antimicrobial resistance

*******************************************************
NHO Europanytt er forfattet av NHO Brussel. Innholdet i nyhetsbrevet er opphavsrettslig beskyttet. Tilgjengeliggjøring for allmennheten utover det som følger av åndsverkloven krever NHOs forutgående skriftlige samtykke. Innholdet gir ikke nødvendigvis uttrykk for NHOs offisielle oppfatning.

Kontakt oss