NHO Europanytt 22.09.2014

Utvekslingsprogram øker sysselsetting og mobilitet | B20 med oppfordring til forpliktende klimaavtale | Denne uken i EU

Publisert 22.09.14

NHO Brussel

UTDANNING: Utvekslingsprogram øker sysselsetting og mobilitet
Europakommisjonen har i dag publisert en effektstudie av EUs utvekslingsprogram Erasmus. Studien viser at nyutdannede med internasjonal erfaring stiller langt sterkere på arbeidsmarkedet. Fem år etter avsluttede studier er ledighetsraten 23 prosent lavere for dem med internasjonal erfaring sammenlignet med dem uten. Les mer her

ENERGI: B20 med oppfordring til forpliktende klimaavtale
B20, koalisjonen av næringslivskonføderasjoner fra G20-landene, publiserte i dag en rapport om energi, med sine anbefalinger til G20-lederne. Koalisjonen understreker viktigheten av at behovet for energisikkerhet ikke går på bekostning av klimatiltak og etterlyser en forpliktende global klimaavtale i 2015. Les mer her

TALER:
Kommissær for Digital Agenda Neelie Kroes: A transatlantic digital single market?

DENNE UKEN I EU:
RÅDSMØTE
i Rådet for konkurranseevne. På agendaen står EUs industrielle konkurranseevne, forsknings- og innovasjonspolitikk og midtveisevalueringen av Europa 2020-strategien.
EUROPAKOMMISJONEN skal vedta den månedlige oversikten over medlemslandenes brudd på EU-lovgivningen.
EUROPAPARLAMENTET har komitéuke. Komiteene og de politiske gruppene forbereder seg til høringer av Europakommisjonens nye politiske ledelse.

*******************************************************
NHO Europanytt er forfattet av NHO Brussel. Innholdet i nyhetsbrevet er opphavsrettslig beskyttet. Tilgjengeliggjøring for allmennheten utover det som følger av åndsverkloven krever NHOs forutgående skriftlige samtykke. Innholdet gir ikke nødvendigvis uttrykk for NHOs offisielle oppfatning.

Kontakt oss