NHO Europanytt 22.10.2014

Økning i statsgjeldens andel av BNP | Etterlyser målrettet finansiering av teknologi

Publisert 22.10.14

NHO Brussel

ØKONOMI: Økning i statsgjeldens andel av BNP
Eurostat la i går fram en oversikt over hvor stor andel statsgjelden og det offentlige underskuddet utgjør av bruttonasjonalproduktet (BNP) i EUs medlemsland. Oversikten viser at statsgjeldens andel økte fra 83,5 prosent i slutten av 2012 til 85,4 prosent i slutten av 2013, mens andelen offentlig underskudd av BNP gikk ned fra 4,2 prosent til 3,2 prosent. Les mer her

TEKNOLOGI: Etterlyser målrettet finansiering av teknologi
Europakommisjonen publiserte i dag en rapport fra EUs høynivågruppe for modernisering av høyere utdanning. Rapporten etterlyser målrettet finansiering for utvikling og anvendelse av fleksible digitale lærings- og undervisningsmetoder. Les mer her

TALER:
Påtroppende president for Europakommisjonen Jean-Claude Juncker: Setting Europe in Motion: Main Messages from his speech before the European Parliament
President for Europakommisjonen José Manuel Barroso: Valedictory speech
Arbeidskommissær László Andor: Statement on the results of the European employment summit
Kommissær for Digital Agenda Neelie Kroes: Two Europes or One Europe?

*******************************************************
NHO Europanytt er forfattet av NHO Brussel. Innholdet i nyhetsbrevet er opphavsrettslig beskyttet. Tilgjengeliggjøring for allmennheten utover det som følger av åndsverkloven krever NHOs forutgående skriftlige samtykke. Innholdet gir ikke nødvendigvis uttrykk for NHOs offisielle oppfatning.

Kontakt oss