NHO Europanytt 22.10.2015

EU viser lederskap før COP21 | Styrker Europas økonomiske og monetære union

Publisert 22.10.15

NHO Brussel

KLIMA: EU viser lederskap før COP21
Det europeiske miljøbyrået rapporterte nylig at mellom 1990 og 2014 sank utslippet av drivhusgasser i Europa med 23 prosent og nådde det laveste nivået registrert. I samme periode vokste den europeiske økonomien med 46 prosent. Prognoser fra medlemslandene viser at EU har kurs mot 24 prosent reduksjon i 2020, og at ekstra tiltak som allerede er under planlegging av medlemslandene vil øke dette til 25 prosent. EU arbeider allerede for å nå sitt 2030-mål om en utslippsreduksjon på hele 40 prosent. Les mer her

ØKONOMI: Styrker Europas økonomiske og monetære union
Europakommisjonen skrev i en pressemelding i går at de nå tar konkrete steg for å styrke Europas økonomiske og monetære union (EMU). Ifølge Kommisjonen er EMU i mye bedre stand i dag enn den var før finanskrisen. EMU er imidlertid ufullstendig da Eurosonen viser betydelige avvik på økonomisk prestasjon og har om lag 18 millioner arbeidsledige. For å motvirke dette iverksetter Kommisjonen nå første steg i "Five Presidents' Report" der de vil ta i bruk flere konkrete tiltak for å ferdigstille unionen over en tiårsperiode. Les mer her

TALER:
Forskningskommissær Carlos Moedas: Innovation potential in the digital age
Visepresident for euroområdet og den sosiale dialog Valdis Dombrovskis: Steps to strengthen Europe's Economic and Monetary Union
Finanskommissær Jonathan Hill: Europe's Capital Markets Union: What is the long-term-view?

*******************************************************
NHO Europanytt er forfattet av NHO Brussel. Innholdet i nyhetsbrevet er opphavsrettslig beskyttet. Tilgjengeliggjøring for allmennheten utover det som følger av åndsverkloven krever NHOs forutgående skriftlige samtykke. Innholdet gir ikke nødvendigvis uttrykk for NHOs offisielle oppfatning.

Kontakt oss

Silje Hauso

Praktikant

NHO Brussel

silje.hauso@nho.no
Mobil
90576382