NHO Europanytt 22.12.2016

Økning i arbeidskraftkostnadene | Nærmere vedtak om offentlige kontroller langs matvarekjeden | Positiv utvikling på sysselsettings- og det sosiale området | Ekspertgruppe om bærekraftig finans | Ministrene drøftet ETS-reformen | Ny strategi for EUs tollunion | Innspill om kontraktsregler for kjøp på internett | Innspill om markedsovervåking

Publisert 22.12.16

NHO Brussel

ARBEIDSLIV: Økning i arbeidskraftkostnadene
Ifølge tall lagt fram av Eurostat nylig, steg arbeidskraftkostnadene per time med 1,9 prosent i EU i tredje kvartal i 2016 sammenlignet med samme kvartal året før. Les mer her

LANDBRUK: Nærmere vedtak om offentlige kontroller langs matvarekjeden
Rådet vedtok nylig sin posisjon om reviderte regler for å utføre offentlig kontroll langs matvarekjeden. De nye reglene skal forbedre kontroller utført av medlemslandene for å sikre anvendelsen av EU-regelverket om mat- og fôrsikkerhet, dyrehelse og dyrevelferd, plantehelse og plantevernmidler. I tillegg vil markedsføringsstandarder for landbruksprodukter dekkes, med hensyn til mulig uredelig praksis. Les mer her

SOSIALT: Positiv utvikling på sysselsettings- og det sosiale området
Den nyeste årlige gjennomgangen av sysselsetting og sosial utvikling i Europa (ESDE) publisert av Europakommisjonen nylig, viser en økning i sysselsettingen og reduksjon i fattigdommen. Rapporten viser imidlertid at arbeidsløsheten fortsatt er høy, med store forskjeller mellom medlemslandene. Ifølge funnene må arbeidsmarkedene tilpasse seg nye arbeidsformer. Les mer her 

FINANS: Ekspertgruppe om bærekraftig finans
Europakommisjonen har i dag annonsert sammensetningen av en høynivå ekspertgruppe om bærekraftig finans. Gruppen skal innen slutten av 2017 gi sine anbefalinger for en omfattende EU-strategi om bærekraftig finans, som en del av Kapitalmarkedsunionen. Kommisjonen skal basere seg på disse anbefalingene når den skal vurdere hvordan bærekrafthensyn skal integreres i EU-reglene for finanssektoren. Les mer her 

MILJØ: Ministrene drøftet ETS-reformen
På møtet i Rådet for miljø nylig, diskuterte ministrene gjennomgangen av EUs kvotehandelsregime, EU ETS, og noterte seg framdriften hittil på området. Ministrene fortsetter arbeidet med å utarbeide sin forhandlingsposisjon. De så også på status for lovforslagene om å kutte utslipp i ikke-kvotepliktig sektor. På dagsordenen sto også god forvaltning av kjemikalier, der ministrene konkluderte at det er behov for å opprettholde et høyt beskyttelsesnivå for menneskers helse og miljøet. Les mer her 

TOLLUNION: Ny strategi for EUs tollunion
Europakommisjonen vedtok i går en langtidsplan som skal styrke forvaltningen av EUs tollunion. Tollunionen er en av grunnpilarene i EU og støtter og beskytter det indre marked. Kommisjonen skisserer en strategi for tollunionen med økt samarbeid mellom nasjonale myndigheter. Hensikten er å styrke beskyttelsen av borgerne mot terrorisme, helse- og miljømessige trusler, og samtidig legge til rette for å skape og utvikle konkurransedyktige bedrifter. Les mer her 

DIGITALT: Innspill om kontraktsregler for kjøp på internett
EØS/EFTA-landene Island, Liechtenstein og Norge sendte i går et felles innspill vedrørende to forslag fra Europakommisjonen som tar sikte på å etablere harmoniserte regler for å øke forbrukernes tillit til det digitale indre marked. Les mer her 

INDRE MARKED: Innspill om markedsovervåking
EØS/EFTA-landene Island, Liechtenstein og Norge sendte i går et felles innspill om evalueringen av bestemmelsene i forordningen om markedsovervåking og om tiltak for å styrke håndhevelse og etterlevelse i det indre marked for varer. Les mer her 

TALER:
Migrasjonskommissær Dimitris Avramopoulos, Justiskommissær Věra Jourová, Sikkerhetskommissær Julian King: Remarks at the press conference on terrorism financing, the Schengen Information System and visa reciprocity

NHO Brussel ønsker våre lesere en riktig god jul og godt nytt år. 

*******************************************************
NHO Europanytt er forfattet av NHO Brussel. Innholdet i nyhetsbrevet er opphavsrettslig beskyttet. Tilgjengeliggjøring for allmennheten utover det som følger av åndsverkloven krever NHOs forutgående skriftlige samtykke. Innholdet gir ikke nødvendigvis uttrykk for NHOs offisielle oppfatning.

Kontakt oss