NHO Europanytt 22.12.2016

Økning i arbeidskraftkostnadene | Nærmere vedtak om offentlige kontroller langs matvarekjeden | Positiv utvikling på sysselsettings- og det sosiale området | Ekspertgruppe om bærekraftig finans | Ministrene drøftet ETS-reformen | Ny strategi for EUs tollunion | Innspill om kontraktsregler for kjøp på internett | Innspill om markedsovervåking

Publisert 22.12.16

NHO Brussel

ARBEIDSLIV: Økning i arbeidskraftkostnadene
Ifølge tall lagt fram av Eurostat nylig, steg arbeidskraftkostnadene per time med 1,9 prosent i EU i tredje kvartal i 2016 sammenlignet med samme kvartal året før. Les mer her

LANDBRUK: Nærmere vedtak om offentlige kontroller langs matvarekjeden
Rådet vedtok nylig sin posisjon om reviderte regler for å utføre offentlig kontroll langs matvarekjeden. De nye reglene skal forbedre kontroller utført av medlemslandene for å sikre anvendelsen av EU-regelverket om mat- og fôrsikkerhet, dyrehelse og dyrevelferd, plantehelse og plantevernmidler. I tillegg vil markedsføringsstandarder for landbruksprodukter dekkes, med hensyn til mulig uredelig praksis. Les mer her

SOSIALT: Positiv utvikling på sysselsettings- og det sosiale området
Den nyeste årlige gjennomgangen av sysselsetting og sosial utvikling i Europa (ESDE) publisert av Europakommisjonen nylig, viser en økning i sysselsettingen og reduksjon i fattigdommen. Rapporten viser imidlertid at arbeidsløsheten fortsatt er høy, med store forskjeller mellom medlemslandene. Ifølge funnene må arbeidsmarkedene tilpasse seg nye arbeidsformer. Les mer her 

FINANS: Ekspertgruppe om bærekraftig finans
Europakommisjonen har i dag annonsert sammensetningen av en høynivå ekspertgruppe om bærekraftig finans. Gruppen skal innen slutten av 2017 gi sine anbefalinger for en omfattende EU-strategi om bærekraftig finans, som en del av Kapitalmarkedsunionen. Kommisjonen skal basere seg på disse anbefalingene når den skal vurdere hvordan bærekrafthensyn skal integreres i EU-reglene for finanssektoren. Les mer her 

MILJØ: Ministrene drøftet ETS-reformen
På møtet i Rådet for miljø nylig, diskuterte ministrene gjennomgangen av EUs kvotehandelsregime, EU ETS, og noterte seg framdriften hittil på området. Ministrene fortsetter arbeidet med å utarbeide sin forhandlingsposisjon. De så også på status for lovforslagene om å kutte utslipp i ikke-kvotepliktig sektor. På dagsordenen sto også god forvaltning av kjemikalier, der ministrene konkluderte at det er behov for å opprettholde et høyt beskyttelsesnivå for menneskers helse og miljøet. Les mer her 

TOLLUNION: Ny strategi for EUs tollunion
Europakommisjonen vedtok i går en langtidsplan som skal styrke forvaltningen av EUs tollunion. Tollunionen er en av grunnpilarene i EU og støtter og beskytter det indre marked. Kommisjonen skisserer en strategi for tollunionen med økt samarbeid mellom nasjonale myndigheter. Hensikten er å styrke beskyttelsen av borgerne mot terrorisme, helse- og miljømessige trusler, og samtidig legge til rette for å skape og utvikle konkurransedyktige bedrifter. Les mer her 

DIGITALT: Innspill om kontraktsregler for kjøp på internett
EØS/EFTA-landene Island, Liechtenstein og Norge sendte i går et felles innspill vedrørende to forslag fra Europakommisjonen som tar sikte på å etablere harmoniserte regler for å øke forbrukernes tillit til det digitale indre marked. Les mer her 

INDRE MARKED: Innspill om markedsovervåking
EØS/EFTA-landene Island, Liechtenstein og Norge sendte i går et felles innspill om evalueringen av bestemmelsene i forordningen om markedsovervåking og om tiltak for å styrke håndhevelse og etterlevelse i det indre marked for varer. Les mer her 

TALER:
Migrasjonskommissær Dimitris Avramopoulos, Justiskommissær Věra Jourová, Sikkerhetskommissær Julian King: Remarks at the press conference on terrorism financing, the Schengen Information System and visa reciprocity

NHO Brussel ønsker våre lesere en riktig god jul og godt nytt år. 

*******************************************************
NHO Europanytt er forfattet av NHO Brussel. Innholdet i nyhetsbrevet er opphavsrettslig beskyttet. Tilgjengeliggjøring for allmennheten utover det som følger av åndsverkloven krever NHOs forutgående skriftlige samtykke. Innholdet gir ikke nødvendigvis uttrykk for NHOs offisielle oppfatning.

Kontakt oss

Ingvill Sjøvold Nilsen

Seniorrådgiver

NHO Brussel

ingvill.nilsen@nho.no
Mobil
+32487383645