NHO Europanytt 23.01.2017

Forbedring av internettilgang | Nye regler for finansiell åpenhet i havnesektoren | Nedgang i statsgjelden i Europa | Denne uken i EU

Publisert 23.01.17

NHO Brussel

DIGITAL AGENDA: Forbedring av internettilgang
De stedlige representantenes komité i Rådet (medlemslandenes EU-ambassadører) godkjente nylig en avtale med Europaparlamentet om bruken av 700 MHz frekvensbånd til trådløse bredbånd innen 30.juni 2020. Målet er å promotere bruken av 4G nettverk og tilby bedre dekning i ruralområder, samt gjøre utrullingen av 5G nettverk enklere. I den forbindelse har EFTA landene kommet med en felles uttalelse som støtter lovforslaget, men oppfordrer samtidig til at pristaket på grossist senkes. Les mer her og her

FINANS: Nye regler for finansiell åpenhet i havnesektoren
Rådet vedtok i dag et nytt sett av regler for å øke den finansielle åpenheten i havnesektoren, og sikre rettferdig tilgang til dette markedet i Europa. Vedtaket vil bidra til å jevne ut konkurransevilkårene og håpet er at dette vil generere investeringer. Les mer her 

FINANS: Nedgang i statsgjelden i Europa
Ifølge ferske tall fra Eurostat som ble lagt fram i dag opplevde EU som helhet en nedgang i statsgjelden blant medlemslandene fra 85,9 prosent av BNP i tredje kvartal 2015 til 83,3 prosent av BNP i tredje kvartal 2016. I Norge var det i samme periode en økning i statsgjelden fra 31,1 prosent av BNP til 34,9 prosent av BNP. Les mer her

TALER:
Arbeids- og sosialkommissær Marianne Thyssen: Opening Speech by Commissioner Thyssen of Conference on European Pillar of Social Rights

DENNE UKEN I EU:
RÅDSMØTE i Rådet for landbruk og fiskeri, samt i Rådet for økonomi og finans. Rådet for landbruk og fiskeri skal diskutere internasjonale handelsutfordringer basert på et studie initiert av Kommisjonen vedrørende frihandelsavtalers påvirkning på jordbruk. Det skal også utveksles syn på rapporten om støttepakken til Europas melkebønder som er gjeldene frem til 2020. Rådet for økonomi og finans skal bli orientert av Kommisjonen om forslag til nye regler om innbetaling av moms. Rådet vil også bli orientert av Kommisjonen på reformene gjennomført etter bankkrisen.
EUROPAKOMISJONEN arrangerer en konferanse om utformingen av den europeiske søylen for sosiale rettigheter og den niende konferansen om europeisk romfartspolitikk. Kommisjonen arrangerer også to workshop på temaene økonomi og IKT-standarder innen offentlig anskaffelse, i tillegg til et seminar om sikkerhet i sjømatindustrien.
EUROPAPARLAMENTET har komitéuke. Komiteen for internasjonal handel skal stemme over handelsavtalen CETA som er forhandlet med Canada. Miljøkomiteen vil stemme over mer ambisiøse mål for resirkulering av avfall. Komiteen for det indre marked skal stemme over våpenlover og restriksjoner rundt privat transport av våpen i det indre markedet. Spesialkomiteen for utslippsmålinger i bil-sektoren (EMIS) fortsetter sine høringer. Spesialkomiteen for hvitvasking av penger og skatteunndragelse (PANA) fortsetter å undersøke banker, regnskapsholder og advokaters rolle i etableringen av hemmelige, utenlands baserte finansielle løsninger for sine klienter.

*******************************************************
NHO Europanytt er forfattet av NHO Brussel. Innholdet i nyhetsbrevet er opphavsrettslig beskyttet. Tilgjengeliggjøring for allmennheten utover det som følger av åndsverkloven krever NHOs forutgående skriftlige samtykke. Innholdet gir ikke nødvendigvis uttrykk for NHOs offisielle oppfatning.

                                                                                             

Kontakt oss