NHO Europanytt 23.01.2018

Denne uken stemmer parlamentets komiteer over distribueringen av seter for neste års europavalg, etableringen av nasjonale CO2-utslippskvoter og balanse mellom utslipp og naturlig absorbering samt tiltak for å beskytte unionens bie-populasjon. Rådet understreker også sin visjon om en tostatsløsning mellom Israel-Palestina etter møter med den Palestinske presidenten.

Publisert 23.01.18

NHO Brussel

BREXIT: Fordelingen av de britiske setene i parlamentet vedtatt. 28 av de totalt 73 setene som for øyeblikket varmes av Britiske medlemmer av Europaparlamentet vil bli re-distribuert mellom de gjenværende 27 medlemslandene. Dette ble bestemt av parlamentets komité for konstitusjonelle saker tirsdag. Endringen vil tre i kraft etter europavalget i 2019, to måneder etter britenes planlagte Brexit har funnet sted. For å lese mer om saken, samt se den nye fordelingen av seter blant medlemslandene, klikk her.

UTENRIKS: EU står fast ved sin visjon om en tostatsløsning Etter møtet mellom EUs utenriksministere og den Palestinske presidenten Mahmoud Abbas mandag fastholder EU sin visjon om en tostatsløsning for Israel og Palestina. EU ønsker Jerusalem som delt hovedstad for de to statene. Les mer om saken her.

 

DENNE UKEN I EU:

RÅDET Mandag møttes Rådet for utenrikssaker i kjølvannet av en uformell lunsj mellom mange av EUs utenriksministre og den Palestinske presidenten (se ovenfor). Finansrådet møtes tirsdag for å diskutere den videre utviklingen av den økonomiske og monetære unionen, samt utøvelsen av en slagplan for å håndtere misligholdte lån. Det blir også holdt et uformelt møte i Rådet for justis, og innenrikssaker i Sofia, om migrasjon og asylsøking, samt grensesikkerhet.

EUROPAKOMMISJONEN Kommisjonen arrangerer denne uken "The Macro-Regional Innovation Week" for å promotere åpningen av European Commission Joint Research Centre sine nye lokaler og laboratorier i Ispra, Italia. Her skal det i hovedsak forskes på miljø, energi, transport og bioteknologi.

EUROPAPARLAMENTET Denne uken stemmer parlamentets komiteer over fordeling av seter for neste års europavalg. Det skal også, i miljøkomiteen stemmes over etableringen av nasjonale mål for utslippskutt av CO2. Dette er et viktig steg for EUs mål om å opprettholde sine mål i Parisavtalen. Det arrangeres den tiende konferansen for det Europeiske romfartsprogrammet. Her skal det diskuteres en potensiell strategi for Europeisk romfart etter 2020.

Utenrikskomiteen stemmer mandag over etableringen av et utviklingsprogram for den Europeiske forsvarsindustrien. Komiteen for økonomiske og monetære saker har også mange voteringer denne uken, b.la. om forslag til endringer det europeiske systemet for finansiell overvåkning.

For å bedre kunne bekjempe terrorisme og organisert kriminalitet stemmer civil liberties committee torsdag over opprettelsen av et sentralt system hvor EU landene kan dele rullebladene til ikke-EU borgere mer effektivt. Jordbrukskomiteen stemmer også torsdag over forslag for å bedre den generelle helsetilstanden til bie bestanden i Europa. Dette involverer bl.a. økte ressurser til bekjempelse av honningforfalskning og økning av støtten til EUs honningbønder.

 

 

*******************************************************

NHO Europanytt er forfattet av NHO Brussel. Innholdet i nyhetsbrevet er opphavsrettslig beskyttet. Tilgjengeliggjøring for allmennheten utover det som følger av åndsverkloven krever NHOs forutgående skriftlige samtykke. Innholdet gir ikke nødvendigvis uttrykk for NHOs offisielle oppfatning.

Kontakt oss

Ingebjørg Harto

Direktør

NHO Brussel

Ingebjorg.Harto@nho.no
Mobil
92447160
Emmelie Odberg Rosengren

Seniorrådgiver

NHO Brussel

emmelie.odberg.rosengren@nho.no
Mobil
+32493756391