NHO Europanytt 23.02.2017

Europeisk næringsliv om felles skattegrunnlag for selskaper | Nye regler for å bekjempe skatteunngåelse | EU-landene på god vei i reformarbeidet for økt investering og sunn finanspolitikk

Publisert 23.02.17

NHO Brussel

SKATT: Europeisk næringsliv om felles skattegrunnlag for selskaper
BusinessEurope, hvor NHO er medlem, kom nylig med sin kommentar til Europakommisjonens forslag om henholdsvis konsolidert eller ikke-konsolidert felles europeisk skattegrunnlag for selskaper (CCCTB vs. CCTB). Ifølge BusinessEurope vil et felles konsolidert skattegrunnlag for selskap (CCCTB) kunne bidra til økt vekst ved å forbedre det indre markedets funksjon samt gjøre det enklere og billigere for grensekryssende selskaper å investere og skape nye jobber i andre land. Et ikke-konsolidert felles skattegrunnlag for selskaper uten forpliktelser for store selskap (CCTB) vil derimot ikke gi nok fordeler for næringslivet for å motvirke svekket konkurranseevne og økte administrasjonskostnader for bedriftene, konkluderer BusinessEurope.. Les mer her    

SKATT: Nye regler for å bekjempe skatteunngåelse
Rådet for økonomiske og finansielle saker kom i dag til enighet om et forslag til nye europeiske regler for å bekjempe skatteunndragelse via land som ikke er medlem av EU. Saken utgjør en komplementering av EU-direktiv for generell bekjempelse av skatteunndragelse (ATAD), som ble vedtatt i juli i fjor, og omfatter unndragelse av selskapsskatt blant multinasjonale selskap som utnytter variasjoner mellom skattesystem i EU-land og tredje land. De nye tiltakene trer i kraft 1.januar 2020. Les mer her

ØKONOMI: EU-landene på god vei i reformarbeidet for økt investering og sunn finanspolitikk
Europakommisjonen presenterte denne uken sin årlige analyse av den økonomiske og sosiale situasjonen i EUs medlemsland. Det såkalte 'europeiske semesteret', hvor Kommisjonen i sin analyse kommer med individuelle anbefalinger til EUs medlemsland om hvordan de bør følge opp utviklingene i sine land. Ifølge Kommisjonen viser siste utgave av det europeiske semesteret at medlemslandene er godt i gang og har gjort konkrete fremskritt i oppfølgingen av de politiske retningslinjene som de har mottatt med formål om å fremme investeringer, strukturelle reformer og en ansvarlig finanspolitikk. Les mer her

TALER:
Europakommisjonens visepresident for Euro-samarbeidet og sosial dialog Valdis Dombrovskis: Remarks by Vice-President Dombrovskis at the European Semester Winter Package press conference

*******************************************************
NHO Europanytt er forfattet av NHO Brussel. Innholdet i nyhetsbrevet er opphavsrettslig beskyttet. Tilgjengeliggjøring for allmennheten utover det som følger av åndsverkloven krever NHOs forutgående skriftlige samtykke. Innholdet gir ikke nødvendigvis uttrykk for NHOs offisielle oppfatning.

Kontakt oss