NHO Europanytt 23.03.2015

Vektla infrastruktur og energisikkerhet | Varslingssystem for farlige produkter | ERIC-forordningen innlemmet i EØS-avtalen | Denne uken i EU

Publisert 23.03.15

NHO Brussel

ENERGI: Vektla infrastruktur og energisikkerhet
På EU-toppmøtet forrige uke diskuterte stats- og regjeringssjefene Energiunionen, Det europeiske semester og eksterne relasjoner. Alle dimensjonene i Energiunionen ble understreket som viktige, men infrastruktur og energisikkerhet ble særlig vektlagt. Det europeiske råd støtter også en sterk og koordinert europeisk innsats fram mot klimatoppmøtet i Paris. Les mer her 

INDRE MARKED: Varslingssystem for farlige produkter
Europakommisjonen la i dag fram nye tall som viser at nesten 2500 farlige produkter enten ble stanset før de kom inn i EU, eller ble fjernet fra markedet i 2014. For å sikre at forbruksvarer som selges i det indre marked er sikre, brukes EUs hurtigvarslingssystem for innrapportering av farlige produkter. Les mer her

EØS: ERIC-forordningen innlemmet i EØS-avtalen
På fredagens møte i EØS-komiteen ble 61 rettsakter innlemmet i EØS-avtalen. Blant rettsaktene var ERIC-forordningen, om et juridisk rammeverk for felles forskningsinfrastrukturer, og et vedtak om alvorlige grensekryssende helsetrusler. Les mer her 

DENNE UKEN I EU
EUROPAKOMMISJONEN lanserer en plattform for beste praksis for forvaltning av regionalpolitiske investeringer. De skal også legge fram statistikk for trafikksikkerhet og vedta sin månedlige oversikt over medlemslandenes brudd på EU-regelverk. Kommisjonen skal også diskutere strategien for et digitalt indre marked.
EUROPAPARLAMENTET har komiteuke og plenumssamling i Brussel. Parlamentarikerne skal diskutere utfallet av fredagens EU-toppmøte, Kommisjonens pakke for økt gjennomsiktighet på skatteområdet og minimumslønn i transportsektoren. Økonomikomiteen skal diskutere Den europeiske sentralbankens politikk med lederen for Sentralbanken, Mario Draghi. Budsjettkontrollkomiteen skal stemme over om de skal godkjenne de ulike EU-institusjonenes og -organenes pengebruk for 2013. Industrikomiteen skal diskutere energiunionen med Visepresident Šefčovič og energi og klimapolitikk med Energikommissær Cañete. TTIP står på agendaen i flere av komiteene.

*******************************************************
NHO Europanytt er forfattet av NHO Brussel. Innholdet i nyhetsbrevet er opphavsrettslig beskyttet. Tilgjengeliggjøring for allmennheten utover det som følger av åndsverkloven krever NHOs forutgående skriftlige samtykke. Innholdet gir ikke nødvendigvis uttrykk for NHOs offisielle oppfatning.

 

 

Kontakt oss

Karoline Bjørklund

Rådgiver

NHO Brussel

karoline.bjorklund@nho.no
Mobil
+32470990605