NHO Europanytt 23.03.2015

Vektla infrastruktur og energisikkerhet | Varslingssystem for farlige produkter | ERIC-forordningen innlemmet i EØS-avtalen | Denne uken i EU

Publisert 23.03.15

NHO Brussel

ENERGI: Vektla infrastruktur og energisikkerhet
På EU-toppmøtet forrige uke diskuterte stats- og regjeringssjefene Energiunionen, Det europeiske semester og eksterne relasjoner. Alle dimensjonene i Energiunionen ble understreket som viktige, men infrastruktur og energisikkerhet ble særlig vektlagt. Det europeiske råd støtter også en sterk og koordinert europeisk innsats fram mot klimatoppmøtet i Paris. Les mer her 

INDRE MARKED: Varslingssystem for farlige produkter
Europakommisjonen la i dag fram nye tall som viser at nesten 2500 farlige produkter enten ble stanset før de kom inn i EU, eller ble fjernet fra markedet i 2014. For å sikre at forbruksvarer som selges i det indre marked er sikre, brukes EUs hurtigvarslingssystem for innrapportering av farlige produkter. Les mer her

EØS: ERIC-forordningen innlemmet i EØS-avtalen
På fredagens møte i EØS-komiteen ble 61 rettsakter innlemmet i EØS-avtalen. Blant rettsaktene var ERIC-forordningen, om et juridisk rammeverk for felles forskningsinfrastrukturer, og et vedtak om alvorlige grensekryssende helsetrusler. Les mer her 

DENNE UKEN I EU
EUROPAKOMMISJONEN lanserer en plattform for beste praksis for forvaltning av regionalpolitiske investeringer. De skal også legge fram statistikk for trafikksikkerhet og vedta sin månedlige oversikt over medlemslandenes brudd på EU-regelverk. Kommisjonen skal også diskutere strategien for et digitalt indre marked.
EUROPAPARLAMENTET har komiteuke og plenumssamling i Brussel. Parlamentarikerne skal diskutere utfallet av fredagens EU-toppmøte, Kommisjonens pakke for økt gjennomsiktighet på skatteområdet og minimumslønn i transportsektoren. Økonomikomiteen skal diskutere Den europeiske sentralbankens politikk med lederen for Sentralbanken, Mario Draghi. Budsjettkontrollkomiteen skal stemme over om de skal godkjenne de ulike EU-institusjonenes og -organenes pengebruk for 2013. Industrikomiteen skal diskutere energiunionen med Visepresident Šefčovič og energi og klimapolitikk med Energikommissær Cañete. TTIP står på agendaen i flere av komiteene.

*******************************************************
NHO Europanytt er forfattet av NHO Brussel. Innholdet i nyhetsbrevet er opphavsrettslig beskyttet. Tilgjengeliggjøring for allmennheten utover det som følger av åndsverkloven krever NHOs forutgående skriftlige samtykke. Innholdet gir ikke nødvendigvis uttrykk for NHOs offisielle oppfatning.

 

 

Kontakt oss