NHO Europanytt 23.03.2017

Europeisk næringsliv ønsker en frihandelsavtale med Japan i løpet av 2017 | Mer informasjonsutveksling på energiområdet skal øke gjennomsiktigheten | Forslag om utvidet myndighet for å beskytte forbrukere mot nettsvindel

Publisert 23.03.17

NHO Brussel

HANDEL: Europeisk næringsliv ønsker en frihandelsavtale med Japan i løpet av 2017
BusinessEurope, hvor NHO er medlem, kom nylig med en oppfordring til EU og Japan om å sluttføre forhandlingene og konkludere en frihandelsavtale i løpet av året. I en tid hvor støtten til et åpent marked og global handel møter motstand fra noen hold, har to av verdens største og mest utviklede økonomier muligheten til å gå foran ved å fortsette å være en pådriver for økonomisk vekst, påpeker BusinessEurope. Les mer her

ENERGI: Mer informasjonsutveksling på energiområdet skal øke gjennomsiktigheten
Rådet godkjente nylig et forslag om etablering av et nytt mellomstatlig instrument for informasjonsutveksling mellom EUs medlemsland og tredjeland på energiområdet. Forslaget ble presentert av Europakommisjonen i februar i fjor som en del av den første Vinterpakken i Energiunionen. Målet er å rette opp svakheter ved den eksisterende informasjonsutvekslingen om energikontrakter, for å øke gjennomsiktigheten og styrke kontinuiteten i EUs eksterne energi relasjoner og EUs forhandlingsposisjon vis-a-vis tredjeland. Les mer her

DIGITAL AGENDA: Forslag om utvidet myndighet for å beskytte forbrukere mot nettsvindel
Komitéen for indre markedssaker (IMCO) vedtok nylig et forslag til Europaparlamentets innstilling til et lovforslag om å styrke nasjonale tilsynsmyndigheters kompetanse til å kontrollere forskjellsbehandling av forbrukere samt beordre nedstenging av nettsider som inneholder svindel. Den nye kompetansen skal bidra til å styrke forbrukerbeskyttelsen mot nettbasert svindel ved å tette smutthull som har oppstått som følge av en fragmentert implementering i EUs medlemsland av de eksisterende reglene. Forhandlinger med Rådet og enighet med Kommisjonen er nødvendig før de nye reglene kan bli endelig vedtatt og trå i kraft. Les mer her

TALER:
Kommissæren for konkurranse Margrethe Vestager: on Commission proposal to make national competition authorities even more effective enforcers for the benefit of jobs and growth

Visepresident for euroområdet, den sosiale dialog og finans Valdis Dombrovskis: at the ECOFIN press conference

Europakommisjonens president Jean-Claude Juncker: at the EU-Japan Leaders Meeting

Michel Barnier, Sjefsforhandler for forberedelse og gjennomføring av forhandlingene med Storbritannia: at the plenary session of the European Committee of the Regions 

*******************************************************
NHO Europanytt er forfattet av NHO Brussel. Innholdet i nyhetsbrevet er opphavsrettslig beskyttet. Tilgjengeliggjøring for allmennheten utover det som følger av åndsverkloven krever NHOs forutgående skriftlige samtykke. Innholdet gir ikke nødvendigvis uttrykk for NHOs offisielle oppfatning.

Kontakt oss