NHO Europanytt 23.03.2018

Denne uken har det blant annet vært komitebehandling av revidert gassdirektiv, Kommisjonen har lansert forslag for skattlegging av digitale næringer, og toppmøtet i Brussel har vedtatt retningslinjer for det framtidige forholdet mellom EU og UK. Dagens navn: rådspresident Donald Tusk.

Publisert 23.03.18

NHO Brussel

BREXIT: EU27 vedtar retningslinjer for fremtidig forhold til UK
EU27 vedtok i dag retningslinjer for det fremtidige forholdet mellom EU og UK. Som omtalt i forrige nyhetsbrev er det nå enighet om store deler av utkastet til skilsmisseavtalen, men alt må avklares og partene må enes før videre fremgang. I de nye retningslinjene fremholder EU27 at de ønsker et nærest mulig samarbeid med UK i fremtiden, blant annet innenfor handel og økonomisk samarbeid, men især sikkerhetspolitikk og kampen mot terror. Likevel poengteres det fra EUs side at uttredelsen av det indre markedet og tollunionen nødvendigvis vil føre til handelsfriksjon. Les mer om møtet her, retningslinjene i fulltekst her og pressemelding fra BusinessEurope her

ØKONOMI: Handlingsplan for et bærekraftig finansmarked
I begynnelsen av mars la kommisjonen frem en handlingsplan for et bærekraftig finansmarked i EU. Kommisjonen ved visepresident Dombrovskis diskuterte onsdag planen med relevante aktører. Dokumentet har stort fokus på det som kalles en "grønn økonomikomponent", og som tiltak foreslår kommisjonen blant annet en EU-klassifisering som definerer hva som er fornybart, og på hvilke områder bærekraftig investering vil ha mest for seg. I tillegg er det snakk om en sertifiseringsordning som vil gjøre det lettere for investorer å velge grønne produkter. Planen framhever også forvalterne sitt ansvar for å ta hensyn til bærekraft når en investerer. Les mer om bærekraftig vekst her og om handlingsplanen her.

ØKONOMI: Digital skatt – skattlegging av digitale næringer
Kommisjonen la denne uken frem forslag til på skattelegging av digitale næringer. I tillegg har det kommet en strategimelding om å hvordan skape et moderne, rettferdig og effektivt skattesystem for den digitale økonomien. Forslag til skattlegging dreier seg om forslag til to direktiver:

  • Skattlegging av selskaper med betydelig digital tilstedeværelse i markedet (Corporate taxation of a significant digital presence)
  • Felles system for en digital tjenesteskatt på inntekter fra formidling av visse digitale tjenester (Common system of a digital services tax on revenues resulting from the provision of certain digital services)

BusinessEurope, hvor NHO er medlem, mener det er nødvendig at regjeringer og bedrifter arbeider sammen for å utvikle et effektivt rammeverk for skatt med utgangspunkt i et konkurranseorientert globalt handelsmiljø, men mener ikke det er hensiktsmessig at EU går frem på egen hånd. Dette er globale utfordringer som må løses globalt, og arbeidet i OECD er viktig her. Les pressemeldingen her.

ENERGI - AVSTEMNING I GASSDIREKTIVET: ITRE går inn for å utvide EUs gassregelverk til rørledninger fra tredjeland
Onsdag var det avstemning i Parlamentets industri- og energikomiteen (ITRE) om revisjon av EUs gassdirektiv for å utvide EUs gassregelverk til tredjeland. ITRE styrket Kommisjonens opprinnelige forslag, og stemte for at direktivet skal gjelde for gassrørledninger som går fra et tredjeland og inn i EU-territorium. Det ble flertall for å gå inn i trilogforhandinger med Rådet og Kommisjonen. Les mer om saken her.

Infrastrukturen på norsk sokkel som transporterer gass fra felt til EU-land er oppstrøms gassrørledningsnett, og endringene i direktivet er ikke ventet å ha konsekvenser for dette. Endringsforslag som kunne endret dette ble ikke vedtatt.

ØKONOMI: EU får midlertidig unntak fra Trump-toll men foreløpig ikke Norge
USA har nå varslet at EU får et midlertidig unntak fra tollen på stål og aluminium på henholdsvis 25 og 15 % frem til 1. mai. De nye satsene trer i kraft i dag, fredag. Fritaket blir godt mottatt i EU, og BusinessEurope sier i en pressemelding at dette lover godt for videre dialog med USA. Rådet uttalte i går at de ønsker et permanent unntak fra tollsatsene, og peker på at et sterkt transatlantisk forhold er grunnleggende for fred og vekst i både USA og EU. Les pressemelding fra BusinessEurope her og konklusjoner fra rådet her. Norge er foreløpig ikke på listen over nasjoner som er unntatt, noe som er unaturlig, gitt Norges nære bånd til USA, og svært uheldig for norsk industri.

DAGENS NAVN: DONALD TUSK
Denne uken er det toppmøte i Brussel, og det er derfor ingen overraskelse at rådspresident Donald Tusk er dagens navn. Politikeren og historikeren var statsminister i Polen fra 2007-2014, og det gjorde ham til den lengstsittende statsministeren i landets demokratiske historie, og den første til å bli gjenvalgt. Tusk var en av grunnleggerne av det liberalkonservative partiet KLD. I 2014 ble han valgt til president i Det europeiske råd, et verv han fikk fornyet tillit til å fylle i 2017, riktignok mot en stemme – sitt eget hjemland Polen. Les mer om Donald Tusk på rådets nettsider her.

© European Union

#205

Kontakt oss

Ingebjørg Harto

Direktør

NHO Brussel

Ingebjorg.Harto@nho.no
Mobil
92447160
Emmelie Odberg Rosengren

Seniorrådgiver

NHO Brussel

emmelie.odberg.rosengren@nho.no
Mobil
+32493756391
Edvin Nordheim Edvardsen

Praktikant

NHO Brussel

edvin.nordheim.edvardsen@nho.no
Mobil
99110008
Bjørne Østrem Djukastein

Praktikant

NHO Brussel

bjorne.ostrem.djukastein@nho.no
Mobil
45296985