NHO Europanytt 23.04.2014

Klargjøring av regelverket for maritim kabotasje | Redusert budsjettunderskudd og økt offentlig gjeld

Publisert 23.04.14

NHO Brussel

TRANSPORT: Klargjøring av regelverket for maritim kabotasje
Europakommisjonen publiserte i går nye retningslinjer for regelverket for maritim kabotasje. Retningslinjene skal sikre et indre marked for maritime transporttjenester og juridisk klarhet både for myndigheter og redere. Les mer her

ØKONOMI: Redusert budsjettunderskudd og økt offentlig gjeld
Ifølge tall lagt fram av Eurostat i dag, sank det nasjonale budsjettunderskuddet med 0,6 prosentpoeng i EU i 2013, sammenlignet med året før. Offentlig gjeld steg med 1,9 prosentpoeng i samme periode. Les mer her

TALER:
Konkurransekommissær Joaquín Almunia: Keeping the global playing field level

*******************************************************
NHO Europanytt er forfattet av NHO Brussel. Innholdet i nyhetsbrevet er opphavsrettslig beskyttet. Tilgjengeliggjøring for allmennheten utover det som følger av åndsverkloven krever NHOs forutgående skriftlige samtykke. Innholdet gir ikke nødvendigvis uttrykk for NHOs offisielle oppfatning.

Kontakt oss

Karoline Bjørklund

Rådgiver

NHO Brussel

karoline.bjorklund@nho.no
Mobil
+32470990605