NHO Europanytt 23.04.2015

Ønsker mer parlamentarisk kontroll med Juncker-planen | EFTAs parlamentariske komite med TTIP-resolusjon | Offentlig underskudd redusert i 2014 | Endring i bruken av GMOer | Nye programmer for å promotere landbruksprodukter | Nedgang i arbeidsledigheten i EUs regioner

Publisert 23.04.15

NHO Brussel

ØKONOMI: Ønsker mer parlamentarisk kontroll med Juncker-planen
Økonomikomiteen i Europaparlamentet stemte nylig for en resolusjon med parlamentets syn på investeringsplanen, den såkalte Juncker-planen. Parlamentarikerne var uenige i at fondet finansieres med midler fra EUs forsknings- og transportinvesteringsbudsjetter. De oppfordret også til mer parlamentarisk kontroll over fondets ledelse og mål. Les mer her

HANDEL: EFTAs parlamentariske komite med TTIP-resolusjon
EFTA-sekretariatet publiserte i går EFTAs parlamentariske komités resolusjon om TTIP. Ifølge resolusjonen er det viktig å øke dialogen mellom EU og EØS/EFTA-landene om de pågående forhandlingene med USA om en frihandelsavtale for å sikre homogeniteten i EØS. Les mer her

ØKONOMI: Offentlig underskudd redusert i 2014
Ifølge tall nylig publisert av Eurostat, ble det offentlige underskuddet i EU redusert fra 3,2 prosent til 2,9 prosent fra 2013 til 2014. Andelen offentlig gjeld av brutto nasjonalprodukt steg imidlertid fra 85,5 prosent til 86,8 prosent i samme periode. Les mer her

MAT: Endring i bruken av GMOer
Europakommisjonen la i dag fram et forslag til endring i regelverket om genmodifisert mat og fôr. Forslaget vil gi medlemslandene mer frihet til å begrense eller forby bruken av GMOer i mat og fôr på eget territorium, selv om de er godkjent av EU. Les mer her

LANDBRUK: Nye programmer for å promotere landbruksprodukter
Europakommisjonen godkjente nylig nye programmer for å promotere landbruksprodukter i EU og tredjeland, deriblant Norge. Det er snakk om 41 nye programmer, med en verdi på 130 millioner euro over tre år. Les mer her

SYSSELSETTING: Nedgang i arbeidsledigheten i EUs regioner
Ifølge tall fra Eurostat publisert i går, falt arbeidsledigheten i de fleste av EUs regioner i 2014. Det er imidlertid store variasjoner mellom regionene, fra 2,5 prosent i Praha til 34,8 prosent i Andalucía. Arbeidsledigheten i norske regioner varierer fra 2,9 til 4,1 prosent, og den har holdt seg stort sett stabil fra 2013 til 2014. Les mer her

TALER:
Visepresident for Energiunionen Maroš Šefčovič: Statement on Energy Union at the European Economic and Social Committee's (EESC) Plenary Session
Klima- og energikommissær Miguel Arias Cañete: A modern Energy Union for competitive, secure and sustainable energy for the European Industry

*******************************************************
NHO Europanytt er forfattet av NHO Brussel. Innholdet i nyhetsbrevet er opphavsrettslig beskyttet. Tilgjengeliggjøring for allmennheten utover det som følger av åndsverkloven krever NHOs forutgående skriftlige samtykke. Innholdet gir ikke nødvendigvis uttrykk for NHOs offisielle oppfatning.

Kontakt oss

Karoline Bjørklund

Rådgiver

NHO Brussel

karoline.bjorklund@nho.no
Mobil
+32470990605