NHO Europanytt 23.04.2015

Ønsker mer parlamentarisk kontroll med Juncker-planen | EFTAs parlamentariske komite med TTIP-resolusjon | Offentlig underskudd redusert i 2014 | Endring i bruken av GMOer | Nye programmer for å promotere landbruksprodukter | Nedgang i arbeidsledigheten i EUs regioner

Publisert 23.04.15

NHO Brussel

ØKONOMI: Ønsker mer parlamentarisk kontroll med Juncker-planen
Økonomikomiteen i Europaparlamentet stemte nylig for en resolusjon med parlamentets syn på investeringsplanen, den såkalte Juncker-planen. Parlamentarikerne var uenige i at fondet finansieres med midler fra EUs forsknings- og transportinvesteringsbudsjetter. De oppfordret også til mer parlamentarisk kontroll over fondets ledelse og mål. Les mer her

HANDEL: EFTAs parlamentariske komite med TTIP-resolusjon
EFTA-sekretariatet publiserte i går EFTAs parlamentariske komités resolusjon om TTIP. Ifølge resolusjonen er det viktig å øke dialogen mellom EU og EØS/EFTA-landene om de pågående forhandlingene med USA om en frihandelsavtale for å sikre homogeniteten i EØS. Les mer her

ØKONOMI: Offentlig underskudd redusert i 2014
Ifølge tall nylig publisert av Eurostat, ble det offentlige underskuddet i EU redusert fra 3,2 prosent til 2,9 prosent fra 2013 til 2014. Andelen offentlig gjeld av brutto nasjonalprodukt steg imidlertid fra 85,5 prosent til 86,8 prosent i samme periode. Les mer her

MAT: Endring i bruken av GMOer
Europakommisjonen la i dag fram et forslag til endring i regelverket om genmodifisert mat og fôr. Forslaget vil gi medlemslandene mer frihet til å begrense eller forby bruken av GMOer i mat og fôr på eget territorium, selv om de er godkjent av EU. Les mer her

LANDBRUK: Nye programmer for å promotere landbruksprodukter
Europakommisjonen godkjente nylig nye programmer for å promotere landbruksprodukter i EU og tredjeland, deriblant Norge. Det er snakk om 41 nye programmer, med en verdi på 130 millioner euro over tre år. Les mer her

SYSSELSETTING: Nedgang i arbeidsledigheten i EUs regioner
Ifølge tall fra Eurostat publisert i går, falt arbeidsledigheten i de fleste av EUs regioner i 2014. Det er imidlertid store variasjoner mellom regionene, fra 2,5 prosent i Praha til 34,8 prosent i Andalucía. Arbeidsledigheten i norske regioner varierer fra 2,9 til 4,1 prosent, og den har holdt seg stort sett stabil fra 2013 til 2014. Les mer her

TALER:
Visepresident for Energiunionen Maroš Šefčovič: Statement on Energy Union at the European Economic and Social Committee's (EESC) Plenary Session
Klima- og energikommissær Miguel Arias Cañete: A modern Energy Union for competitive, secure and sustainable energy for the European Industry

*******************************************************
NHO Europanytt er forfattet av NHO Brussel. Innholdet i nyhetsbrevet er opphavsrettslig beskyttet. Tilgjengeliggjøring for allmennheten utover det som følger av åndsverkloven krever NHOs forutgående skriftlige samtykke. Innholdet gir ikke nødvendigvis uttrykk for NHOs offisielle oppfatning.

Kontakt oss