NHO Europanytt 23.05.2014

Etterlyser prioritering av industriens konkurranseevne | Avtale om felles bankavviklingsfond | Dårlig informasjonsanvendelse svekker kvaliteten på utdanning | Lansering av Erasmus+ i Norge

Publisert 23.05.14

NHO Brussel

KONKURRANSEEVNE: Etterlyser prioritering av industriens konkurranseevne
BUSINESSEUROPE skrev i et innspill til Rådet for konkurranseevne nylig, at industrielt lederskap er nødvendig for å sikre at alle relevante politiske initiativer vektlegger konkurranseevne. Ifølge organisasjonen bør Rådet ta en mye sterkere rolle for å verne om industriens konkurranseevne innenfor de forskjellige Rådsformasjonene. NHO er medlem av BUSINESSEUROPE. Les mer her

ØKONOMI: Avtale om felles bankavviklingsfond
Rådet meddelte i en pressemelding nylig, at 26 EU-land har signert en mellomstatlig avtale om bidrag til et felles bankavviklingsfond som vil bli opprettet som del av Europas bankunion. Bankavviklingsfondet skal komplementere EUs felles avviklingsmekanisme. Les mer her

UTDANNING: Dårlig informasjonsanvendelse svekker kvaliteten på utdanning
Europakommisjonen publiserte i går en rapport om bruken av innsamlet informasjon i utdanningspolitikken i Europa. Rapporten viser at få europeiske land bruker relevante data for å vurdere virkningen av politiske prioriteringer på kvaliteten og mangfoldet i høyere utdanning. Oversikten inkluderer også Norge. Les mer her

UTDANNING: Lansering av Erasmus+ i Norge
I dag lanseres EUs nye program for utdanning, ungdom og idrett, Erasmus+, i Norge. Programmet er et viktig verktøy i EUs nærings-, arbeids- og sysselsettingspolitikk og oppfordrer til økt involvering av arbeids- og næringsliv. Mobilitetsaktiviteter er direkte relevant for norske bedrifter. Erasmus+ er verdens største utdanningsprogram. Les mer her

TALER:
Handelskommissær Karel de Gucht: EU Trade Policy as a Means to Influence Globalization
Kommissær for Digital Agenda Neelie Kroes: Recognition, rules and resources: a new partnership for Europe's web startups
Miljøkommissær Janez Potočnik: From reliable, high-quality information on ecosystems and their services to better protection of biodiversity
Fiskerikommissær Maria Damanaki: European Maritime Security Strategy: Moving Forward

*******************************************************
NHO Europanytt er forfattet av NHO Brussel. Innholdet i nyhetsbrevet er opphavsrettslig beskyttet. Tilgjengeliggjøring for allmennheten utover det som følger av åndsverkloven krever NHOs forutgående skriftlige samtykke. Innholdet gir ikke nødvendigvis uttrykk for NHOs offisielle oppfatning.

Kontakt oss