NHO Europanytt 23.05.2017

Styrking av allerede godt samarbeid mellom EØS-landene og EU | Medlemslandene klar for forhandlinger om avfallspakken | Denne uken

Publisert 23.05.17

NHO Brussel

INDRE MARKED: Styrking av allerede godt samarbeid mellom EØS-landene og EU
Europaparlamentet godkjente ved siste plenumssesjon i slutten av forrige uke en avtale om ny runde med finansielle solidaritets bidrag fra EØS-landene Norge, Liechtenstein og Island. De såkalte EØS-midlene skal bidra med 2,8 milliarder euro i perioden 2014-2021 til det europeiske økonomiske samarbeidet. Midlene skal bidra til å redusere økonomiske og sosiale ulikheter i Europa. Ved plenumssesjonen ble det også fornyet eksisterende handelsprotokoller for fisk mellom EU og Norge. Parlamentarikerne omtaler dette som en styrking av allerede godt samarbeid mellom EØS-landene og EU. Les mer her

MILJØ: Medlemslandene klar til forhandlinger om avfallspakken
Rådet kom nylig til enighet om et felles mandat fra medlemslandene til det maltesiske formannskapet for å starte forhandlinger med Europaparlamentet. Forhandlingene omhandler fire lovforslag vedrørende avfall, som ble lagt frem av Europakommisjonen som en del sirkulær økonomi – pakken i desember 2015. Forslagene skal bidra til å redusere avfall, kontrollere avfallshåndtering og øke resirkulering. Les mer her 

DENNE UKEN:
NATO-TOPPMØTE: Torsdag er det NATO-toppmøte og Donald Trump besøker Brussel for første gang som president. Trump skal også møte presidenten for Det europeiske råd, Donald Tusk, og presidenten for Europakommisjonen, Jean-Claude Juncker.
RÅDSMØTE i Rådet for generelle saker, i Rådet for utdanning, ungdom, kultur og sport, i Rådet for samarbeid mellom EU og Armenia og i Rådet for økonomi og finanssaker. Det arrangeres også G7 toppmøte i Italia. Rådet for generelle saker skjer i EU27 format fordi åpningen av Brexit-forhandlingene skal godkjennes og Europakommisjonen skal nomineres som forhandlingspart for EU. Rådet for utdanning skal blant annet diskutere hvordan fremtidig strukturert dialog med ungdom føres for at ungdom skal bli hørt. Rådet for samarbeid mellom EU og Armenia skal diskutere den nye partnerskapsavtalen. Rådet for økonomi og finanssaker skal diskutere EUs tvisteløsninger på skatteområdet.
EUROPAKOMMISJONEN arrangerer denne uken en prisseremoni for å hedre årets vinner av EUs litteraturpris.
EUROPAPARLAMENTET har delegasjonsuke hvor parlamentsdelegasjoner reiser rundt i medlemslandene og andre relevante steder. En delegasjon fra utenrikskomiteen reiser til Indonesia for å diskutere ny frihandelsavtale, og en delegasjon til Sør-Kaukasus for å forbedre samarbeid med regionen. En delegasjon fra borgerrettighetskomiteen reiser til Hellas for å se på flyktningsituasjonen. En annen komitedelegasjon reiser til Spania for å undersøke beskyldninger om kidnapping av babyer av helsepersonell på sykehus.

*******************************************************
NHO Europanytt er forfattet av NHO Brussel. Innholdet i nyhetsbrevet er opphavsrettslig beskyttet. Tilgjengeliggjøring for allmennheten utover det som følger av åndsverkloven krever NHOs forutgående skriftlige samtykke. Innholdet gir ikke nødvendigvis uttrykk for NHOs offisielle oppfatning.

Kontakt oss