NHO Europanytt 23.06.2014

Innspill til revisjon av pensjonskassedirektivet | Rådsmøte for økonomi og finans | USA største investor i EU | Vanskeligere å finne arbeid | Denne uken i EU

Publisert 23.06.14

NHO Brussel

PENSJON: Innspill til revisjon av pensjonskassedirektivet
BUSINESSEUROPE publiserte nylig et posisjonsdokument om Europakommisjonens forslag til revisjon av pensjonskassedirektivet. Organisasjonen mener det er en grunnleggende skjevhet i forslaget og er blant annet bekymret for at særtrekkene ved tjenestepensjon fra pensjonsfond overses. NHO er medlem av BUSINESSEUROPE. Les mer her

ØKONOMI: Rådsmøte for økonomi og finans
På møtet i Rådet for økonomi og finans, ble ministrene enige om en endring av EUs skatteregler for å unngå dobbel ikke-beskatning. Rådet godkjente Europakommisjonens landspesifikke anbefalinger, og anbefalingen om å la Litauen bli del av euroområdet fra 1. januar 2015 ble vedtatt. Ministrene godkjente også konklusjoner om skattekonkurranse, skatt på energiprodukter og merverdiavgift. Les mer her

ØKONOMI: USA største investor i EU
Ifølge tall for utenlandske direkteinvesteringer publisert av Eurostat nylig, er USA den desidert største investoren i EU med 313 milliarder euro. Brasil og Sveits følger deretter, med investeringer på henholdsvis 21 og 18 milliarder euro. Les mer her

SYSSELSETTING: Vanskeligere å finne arbeid
Ifølge en rapport publisert av Europakommisjonen i dag, blir det stadig vanskeligere for ufaglærte arbeidere å få jobb. Denne gruppen har også lavere jobbstabilitet enn andre grupper. Rapportens funn fremhever behovet for politiske initiativer i medlemslandene for å støtte jobbsøkere. Les mer her

TALER:
Europakommisjonens president José Manuel Barroso: Science building bridges

DENNE UKEN I EU:
EU-TOPPMØTE for EUs stats- og regjeringssjefer. EUs ledere skal bli enige om strategiske retningslinjer innen frihet, sikkerhet og rettferdighet. Videre skal de landspesifikke anbefalingene godkjennes og Det europeiske semesteret for 2014 konkluderes. Statslederne skal også gjøre opp status for EUs 2030-rammeverk for klima og energi.
RÅDSMØTE i Rådet for utenrikssaker og i Rådet for generelle saker. Utenriksministrene skal diskutere situasjonen i Ukraina, Syria og Irak. Rådet for generelle saker skal ferdigstille forberedelsene til EU-toppmøtet, godkjenne de integrerte landspesifikke anbefalingene og vedta konklusjoner om Albania. Ministrene skal også vedta en ny maritim strategi for EU, diskutere EUs strategi for Adriaterhavet og Jonia, og godkjenne Rådets program for perioden 1. juli 2014 til 30. desember 2015.
EUROPAKOMMISJONEN avholder «EU Sustainable Energy Week» (EUSEW). NHO arrangerer i den forbindelse seminar om økodesign og primære energifaktorer. 
EUROPAPARLAMENTET har politiske gruppemøter. Fristen for å konstituere politiske grupperinger for det nye Parlamentet er 24. juni og det vil avholdes en pressebriefing 25. juni.

*******************************************************
NHO Europanytt er forfattet av NHO Brussel. Innholdet i nyhetsbrevet er opphavsrettslig beskyttet. Tilgjengeliggjøring for allmennheten utover det som følger av åndsverkloven krever NHOs forutgående skriftlige samtykke. Innholdet gir ikke nødvendigvis uttrykk for NHOs offisielle oppfatning.

Kontakt oss