NHO Europanytt 23.06.2016

Enighet om tiltak mot skatteunndragelse | Klimagass-utslipp på sitt laveste siden 1990 | Vedtak om strengere skattereglement | Gjeld i EU-land

Publisert 23.06.16

NHO Brussel

SKATT: Enighet om tiltak mot skatteunndragelse
Rådet kom nylig til enighet om et direktivforslag om tiltak mot skatteunndragelse. Direktivet skal redusere muligheten for at multinasjonale selskaper kan utnytte seg av forskjeller mellom nasjonale skattesystemer, og er en del av Kommisjonens pakke for et styrket regelverk mot skatteunndragelse. Les mer her

KLIMA: Klimagass-utslipp på sitt laveste siden 1990
Det europeiske miljøbyrå (EEA) publiserte nylig en rapport om utslipp av klimagass i EU. Rapporten viser en reduksjon av utslipp på 4,1 prosent i 2014, sammenlignet med 2013. Totalt utslipp var i 2014 24,4 prosent lavere enn i 1990, og skyldes flere faktorer, blant annet økt bruk av fornybar energi. Les mer her

SKATT: Vedtak om strengere skattereglement
Europaparlaments spesialkomité for skattereglement stemte nylig for anbefalinger for tydeligere og mer rettferdige regelverk for selskapsskatt i medlemsland. Anbefalingene omfatter blant annet et offentlig register for faktiske eiere av selskap og en svarteliste for skatteparadis. Les mer her 

ØKONOMI: Gjeld i EU-land
Eurostat publiserte nylig tall for gjeld i EU-land i 2015. Statistikken viser at i rundt halvparten av medlemsland holdes gjeld i størst grad av ikke-borgere. Norge hadde i 2015 en statsgjeld på 31,6 prosent av BNP, hvorav 40 prosent ble holdt av ikke-borgere. Les mer her 

TALER:
Økonomikommissær Pierrre Moscovici: Speech at the Tax Congress of the Berlin Tax Forum 2016
Europakommisjonens president Jean-Claude Juncker: Speech at the Annual General Meeting of the Hellenic Federation of Enterprises (SEV)
Visepresident for det digitale indre marked Andrus Ansip: Speech at the Ministerial Meeting of the Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) on the Digital Economy   
Finanskommissær Jonathan Hill: Speech at the Pensions Europe Conference 2016

*******************************************************
NHO Europanytt er forfattet av NHO Brussel. Innholdet i nyhetsbrevet er opphavsrettslig beskyttet. Tilgjengeliggjøring for allmennheten utover det som følger av åndsverkloven krever NHOs forutgående skriftlige samtykke. Innholdet gir ikke nødvendigvis uttrykk for NHOs offisielle oppfatning.

Kontakt oss