NHO Europanytt 23.11.2015

Forbedringer på transportområdet | Etablerer plattform mot svart arbeid | Avtale for bedre digitale offentlige tjenester | EFTAs ministre drøftet TPP og TTIP

Publisert 23.11.15

NHO Brussel

TRANSPORT: Forbedringer på transportområdet
Europakommisjonen publiserte nylig den andre utgaven av EUs resultattavle for transport. Resultattavlen er en oversikt over hvor godt EUs medlemsland gjør det på 29 transportkategorier. Hensikten er å vise landene hvilke områder som trenger investeringer og handling for å etablere et felles europeisk transportområde med høye standarder, særlig innenfor bærekraftighet. Les mer her

ARBEIDSLIV: Etablerer plattform mot svart arbeid
Rådets stedlige representanter godkjente nylig en kompromisstekst framforhandlet med Europaparlamentet om et lovforslag for å motvirke svart arbeid. Forslaget tar til orde for etableringen av en plattform for tettere samarbeid mellom medlemslandene og gjøre informasjonsutveksling og deling av beste praksis i kampen mot svart arbeid enklere. Les mer her

DIGITAL AGENDA: Avtale for bedre digitale offentlige tjenester
Rådet vedtok i dag en beslutning om et program som skal bidra til å fremme digitale tjenesters interoperabilitet i Europa (ISA2). Programmet skal gjøre samhandlingen mellom offentlige administrasjoner mer effektiv og tilby mer brukervennlige digitale tjenester for borgere og bedrifter. Rettsakten vil bli formelt godkjent 25. november og tre i kraft tre dager etter publisering i EU-tidende. Les mer her

HANDEL: EFTAs ministre drøftet TPP og TTIP
På dagens ministermøte i EFTA-sekretariatet understreket ministrene deres sterke forpliktelse til det multilaterale handelssystemet i WTO. Ministrene drøftet også den innvirkning handels- og investeringsavtalen mellom 12 land i Stillehavet (TPP) og forhandlingene om en transatlantisk handels- og investeringsavtale mellom EU og USA (TTIP) vil ha på EFTAs arbeid. Les mer her

TALER:
Utvidelseskommissær Johannes Hahn: Speech at the Eastern Partnership Civil Society Forum 2015, Kyiv

DENNE UKEN I EU:
RÅDSMØTE i Rådet for utdanning, ungdom, kultur og idrett og i Rådet for transport, telekommunikasjon og energi. I Rådet for utdanning, ungdom, kultur og idrett skal ministrene drøfte migrasjonspolitikk og integrering, vedta en ny arbeidsplan for ungdom for perioden 2016-2018 og vedta den felles 2015-rapporten fra Rådet og Europakommisjonen om et strategisk rammeverk for europeisk samarbeid innenfor utdanning og opplæring (ET2020). Ministrene skal også drøfte tiltak for å bekjempe ødeleggelse av kulturarv i konfliktområder. Eurogruppen har også møte. EUs energiministre skal forsøke å komme til enighet om en generell tilnærming til forslaget til forordning som skal etablere et rammeverk for energimerking. Ministrene skal drøfte Kommisjonens meddelelser om et nytt energimarked og om sluttbrukermarkedet, konkludere om styring av energiunionen, se på den første årlige statusrapporten om Energiunionen og få en orientering om situasjonen i de internasjonale energirelasjonene.
EUROPAKOMMISJONEN
skal presentere den årlige vekstundersøkelsen.
EUROPAPARLAMENTET
har plenumssamling i Strasbourg. Parlamentarikerne skal diskutere de nylige terrorangrepene og stemme over en resolusjon om tiltak som skal forhindre radikalisering og rekruttering av EU-borgere til terrororganisasjoner. Parlamentet skal stemme over en resolusjon om aggressiv skatteplanlegging og skatteunndragelse, over EUs strategiske rammeverk for helse, miljø og sikkerhet på arbeidsplassen 2014-2020, og over en avtale med Rådet om EUs budsjett for 2016. Parlamentarikerne skal også stemme over en avtale med Rådet om strengere krav til informasjon og råd fra forsikringsmeglere og en resolusjon mot resirkulering av plast som inneholder det forbudte ftalatet DEHP. På agendaen står også en resolusjon om energiunionen, samt drøfting av toppmøtet om migrasjon og G20-toppmøtet som fant sted tidligere denne måneden.

*******************************************************
NHO Europanytt er forfattet av NHO Brussel. Innholdet i nyhetsbrevet er opphavsrettslig beskyttet. Tilgjengeliggjøring for allmennheten utover det som følger av åndsverkloven krever NHOs forutgående skriftlige samtykke. Innholdet gir ikke nødvendigvis uttrykk for NHOs offisielle oppfatning.

Kontakt oss