NHO Europanytt 24.02.2014

Nedgang i inflasjonen i EU | Endringer i statsstøttereglene for landbruk | Nord-Sør-skille i arbeidsmarkedet | Denne uken i EU

Publisert 24.02.14

NHO Brussel

ØKONOMI: Nedgang i inflasjonen i EU
Ifølge tall lagt fram av Eurostat i dag, var EUs årlige inflasjonsrate 0,9 prosent i januar 2014. Sammenlignet med januar 2013 er det en nedgang på 1,2 prosentpoeng. I Norge var den årlige inflasjonsraten 2,1 prosent i januar 2014. Det er en økning på 0,9 prosentpoeng fra samme måned året før. Les mer her

LANDBRUK: Endringer i statsstøttereglene for landbruk
Europakommisjonen publiserte i dag forslag til nye regler for statsstøtte til landbruk, skogbruk og distriktene (gruppeunntak-forordningen og tilhørende retningslinjer). Berørte parter kan gi sine innspill innen 24. mars 2014. Hensikten med revideringen er å oppdatere regelverket og tilpasse dem til den nye felles landbrukspolitikken. Les mer her

ARBEIDSLIV: Nord-Sør-skille i arbeidsmarkedet
Europakommisjonen presenterte i dag den nyeste utgaven av den europeiske ledighetsoversikten (EMV). Den viser et voksende gap mellom Nord- og Sør-Europa når det gjelder arbeidsmuligheter. I en rekke land i nord er det mangel på arbeidskraft, mens det i sør er økende konkurranse om jobbene. Norges ledighetstall har ifølge monitoren holdt seg relativt stabile. Les mer her

DENNE UKEN I EU:
RÅDSMØTE
i Rådet for utdanning, ungdom, kultur og idrett. Ministrene har utdanningspolitiske spørsmål og utdanningens bidrag til å skape økonomisk vekst på dagsorden. Den årlige vekstundersøkelsen og resultatene fra OECDs undersøkelser PISA og PIAAC står også på programmet.
EUROPAKOMMISJONEN skal presentere sine økonomiske prognoser fram mot 2015. Kommisjonen arrangerer også en workshop om bruk av støtteinstrumenter for SMB’er og en konferanse om internasjonal migrasjon og mobilitet sammen med OECD.
EUROPAPARLAMENTET har plenumssamling. Parlamentarikerne skal blant annet stemme over en felles europeisk salgslov, ny tobakkslovgivning, innføringen av nødanropssystemet eCall i biler, CO2-utslipp fra nye biler, den fjerde jernbanepakken og regler for forsikringsmeglere. Økonomikomiteen stemme over rapporten om Troikaens arbeid i kriserammede medlemsland. Industrikomiteen markedskomiteen skal stemme over pakken om et felles marked for telekommunikasjon og EU-varemerke.

*******************************************************
NHO Europanytt er forfattet av NHO Brussel. Innholdet i nyhetsbrevet er opphavsrettslig beskyttet. Tilgjengeliggjøring for allmennheten utover det som følger av åndsverkloven krever NHOs forutgående skriftlige samtykke. Innholdet gir ikke nødvendigvis uttrykk for NHOs offisielle oppfatning.

Kontakt oss

Karoline Bjørklund

Rådgiver

NHO Brussel

karoline.bjorklund@nho.no
Mobil
+32470990605