NHO Europanytt 24.03.2014

Overskudd i varehandelen med USA | Nye regler om skatt på renteinntekter | Svart arbeid er et utbredt problem | Denne uken i EU

Publisert 24.03.14

NHO Brussel

HANDEL: Overskudd i varehandelen med USA
Ifølge tall lagt fram av Eurostat i dag, hadde EU et overskudd i varehandelen med USA i 2013. USA var EUs største handelspartner innenfor både varer og tjenester i 2013, men landets andel av EUs internasjonale varehandel er gradvis redusert det siste tiåret. Les mer her 

SKATT: Nye regler om skatt på renteinntekter
Rådet vedtok i dag nye regler om skatt på renteinntekter. Sparedirektivet skal gjøre EUs medlemsland bedre i stand til å bekjempe skattesvindel og -unndragelse. Ifølge direktivet skal informasjon om individers renteinntekter utveksles automatisk mellom medlemslandene. Les mer her 

ARBEIDSLIV: Svart arbeid er et utbredt problem
Ifølge en undersøkelse lagt fram av Europakommisjonen i dag, svarer 11 prosent av EUs innbyggere at de har kjøpt varer eller tjenester som involverer svart arbeid det siste året. 4 prosent svarer at de har mottatt betaling for svart arbeid. I tillegg går det fram av undersøkelsen at 3 prosent fikk deler av lønnen utbetalt kontant av arbeidsgiver. Les mer her 

DENNE UKEN I EU:
RÅDSMØTE i Rådet for landbruk og fiskeri. Ministrene skal diskutere en forordning om informasjon og markedsføring av landbruksprodukter på det indre marked og i tredjeland. De skal også diskutere en rapport fra Europakommisjonen om obligatorisk opprinnelsesmerking og få en orientering om forslaget til forordning om organisk produksjon og merking av organiske produkter. Rådet har også makrellforhandlingene mellom kyststatene og de bilaterale forhandlingene mellom EU og Norge på agendaen.
EUROPAKOMMISJONEN skal foreslå reviderte regler for organisk landbruk og presentere den tiende årsrapporten om EUs hurtigvarslingssystem for helsefarlige forbrukerprodukter, Rapex. Kommisjonen skal vedta en pakke om langtidsfinansiering av den europeiske økonomien og vedta den månedlige pakken om medlemslandenes brudd på EU-lovgivningen. I tillegg arrangerer Kommisjonen en konferanse om transportens rolle for sysselsetting og vekst.
EUROPAPARLAMENTET har komitéuke og eksterne aktiviteter. Parlamentarikerne skal drøfte utfallet fra EU-toppmøtet forrige uke med lederen for Det europeiske råd. En delegasjon fra Økonomikomiteen skal møte representanter for amerikanske myndigheter om finansielle tjenesters rolle i en transatlantisk handels- og investeringsavtale (TTIP) mellom EU og USA. Parlamentet skal også organisere en høring om TTIP. 

*******************************************************
NHO Europanytt er forfattet av NHO Brussel. Innholdet i nyhetsbrevet er opphavsrettslig beskyttet. Tilgjengeliggjøring for allmennheten utover det som følger av åndsverkloven krever NHOs forutgående skriftlige samtykke. Innholdet gir ikke nødvendigvis uttrykk for NHOs offisielle oppfatning.

Kontakt oss

Ingvill Sjøvold Nilsen

Seniorrådgiver

NHO Brussel

ingvill.nilsen@nho.no
Mobil
+32487383645