NHO Europanytt 24.09.2014

Økt overskudd i varehandelen med Canada | Nettverk for offentlige arbeidsformidlingstjenester

Publisert 24.09.14

NHO Brussel

HANDEL: Økt overskudd i varehandelen med Canada
Ifølge tall lagt frem av Eurostat i dag, var EUs overskudd i varehandelen med Canada på 4,3 milliarder euro i 2013. Det er det høyest registrerte overskuddet siden 2006. Canada var EUs 12. mest viktige handelspartner i 2013. Les mer her

SYSSELSETTING: Nettverk for offentlige arbeidsformidlingstjenester
Ifølge en pressemelding fra Europakommisjonen, ble et europeisk nettverk for offentlige arbeidsformidlingstjenester lansert i går. Nettverket skal bistå medlemslandene med koordineringen av deres innsats mot arbeidsledighet og styrke det europeiske rammeverket for økonomisk styring. Etableringen av nettverket er et viktig ledd i EUs strategi for å redusere arbeidsledighet blant unge voksne. Les mer her

TALER:
Konkurransekommissær Joaquin Almunia: Presenting the Annual Competition Report
Europakommisjonens president José Manuel Barroso: Speech at the Climate Summit 2014
Transportkommissær Siim Kallas: Europe’s railways: on track to the future

*******************************************************
NHO Europanytt er forfattet av NHO Brussel. Innholdet i nyhetsbrevet er opphavsrettslig beskyttet. Tilgjengeliggjøring for allmennheten utover det som følger av åndsverkloven krever NHOs forutgående skriftlige samtykke. Innholdet gir ikke nødvendigvis uttrykk for NHOs offisielle oppfatning.

Kontakt oss