NHO Europanytt 24.09.2015

Tettere elektronisk samhandling i Europa | Geo-blokkering og plattformer i den digitale økonomien | Høye ambisjoner for COP 21

Publisert 24.09.15

NHO Brussel

DIGITALE TJENESTER: Tettere elektronisk samhandling i Europa
Rådets faste representanter godkjente i går en uformell avtale med Europaparlamentet om et program om kompatibilitet i digitale tjenester (ISA²) for perioden 2016-2020. ISA² skal effektivisere elektronisk grenseoverskridende og tverrsektoriell samhandling mellom offentlig forvaltning, næringsliv og innbyggere. Avtalen må godkjennes formelt av Parlamentet og Rådet før den kan tre i kraft. Les mer her

DIGITAL ØKONOMI: Geo-blokkering og plattformer i den digitale økonomien
Europakommisjonen lanserte i dag to konsultasjoner på det digitale området. Den ene er om geo-blokkering og den andre om plattformer, online mellomledd, data, nettskyer og delingsøkonomien. Kommisjonen vil bruke innspillene til å vurdere behovet for eller i utarbeidelsen av initiativ til den digitale markedsstrategien og indremarkedsstrategien for varer og tjenester. Begge konsultasjonene vil foregå frem til sent i desember 2015. Les mer her

MILJØ: Høye ambisjoner for COP 21
Europaparlamentets miljøkomité stemte i går for en resolusjon der de går inn for at parlamentets delegasjon til klimaforhandlingene COP 21 i Paris må oppfordre til et kutt i drivhusgassutslippene med 40 prosent innen 2030. De tar også til orde for et energieffektivitetsmål på 40 prosent samt et bindende mål for fornybar energi på 30 prosent. De går også inn for å øremerke noen av kvotene i kvotehandelssystemet til klimafinansiering. Les mer her

*******************************************************
NHO Europanytt er forfattet av NHO Brussel. Innholdet i nyhetsbrevet er opphavsrettslig beskyttet. Tilgjengeliggjøring for allmennheten utover det som følger av åndsverkloven krever NHOs forutgående skriftlige samtykke. Innholdet gir ikke nødvendigvis uttrykk for NHOs offisielle oppfatning.

Kontakt oss

Silje Hauso

Praktikant

NHO Brussel

silje.hauso@nho.no
Mobil
90576382