NHO Europanytt 24.10.2014

Næringslivet forventer fortsatt vekst | Matinformasjonsforordningen inn i EØS-avtalen | Trepartstoppmøte med sosiale parter | Studie bekrefter store tap i merverdiavgift

Publisert 24.10.14

NHO Brussel

ØKONOMI: Næringslivet forventer fortsatt vekst
BUSINESSEUROPE publiserte nylig næringslivets økonomiske utsikter for inneværende år og 2015. Organisasjonen forventer at veksten i EUs bruttonasjonalprodukt blir på 1,4 prosent i 2014 og 1,7 prosent i 2015. Rapporten understreker behovet for tiltak som bidrar til å støtte produkt- og tjenestemarkedet, større fleksibilitet i arbeidsmarkedet, tilgang til finansiering og et dypere indre marked. NHO er medlem av BUSINESSEUROPE. Les mer her

EØS: Matinformasjonsforordningen inn i EØS-avtalen
EØS-komiteen vedtok i dag å innlemme 68 rettsakter i EØS-avtalen. Blant disse rettsaktene er matinformasjonsforordningen. Målet med denne forordningen er tydeligere merking av matvarer for forbrukere og innebærer blant annet informasjon om næringsinnhold og allergener. Les mer her

SYSSELSETTING: Trepartstoppmøte med sosiale parter
Arbeidslivets parter og EUs toppledere møttes i går for det halvårlige sosiale trepartstoppmøtet. Partene ble blant annet enige om det presserende behovet for tiltak som kan stimulere til investeringer og jobbskaping, for å nå målene i EUs 2020-strategi. Les mer her

SKATT: Studie bekrefter store tap i merverdiavgift
Ifølge en undersøkelse publisert av Europakommisjonen i går, tapte EU 177 milliarder euro i merverdiavgifter i 2012. Dette tilsvarer 16 prosent av forventede inntekter fra merverdiavgift i 26 av EUs medlemsland. Les mer her

TALER:
President José Manuel Barroso: Remarks following the Tripartite Social Summit
Konkurransekommissær Joaquin Almunia: Antitrust litigation – The way ahead
Utvidelseskommissær Štefan Füle: Reforms and competitiveness in the Western Balkans

*******************************************************
NHO Europanytt er forfattet av NHO Brussel. Innholdet i nyhetsbrevet er opphavsrettslig beskyttet. Tilgjengeliggjøring for allmennheten utover det som følger av åndsverkloven krever NHOs forutgående skriftlige samtykke. Innholdet gir ikke nødvendigvis uttrykk for NHOs offisielle oppfatning.

Kontakt oss

Karoline Bjørklund

Rådgiver

NHO Brussel

karoline.bjorklund@nho.no
Mobil
+32470990605