NHO Europanytt 24.10.2014

Næringslivet forventer fortsatt vekst | Matinformasjonsforordningen inn i EØS-avtalen | Trepartstoppmøte med sosiale parter | Studie bekrefter store tap i merverdiavgift

Publisert 24.10.14

NHO Brussel

ØKONOMI: Næringslivet forventer fortsatt vekst
BUSINESSEUROPE publiserte nylig næringslivets økonomiske utsikter for inneværende år og 2015. Organisasjonen forventer at veksten i EUs bruttonasjonalprodukt blir på 1,4 prosent i 2014 og 1,7 prosent i 2015. Rapporten understreker behovet for tiltak som bidrar til å støtte produkt- og tjenestemarkedet, større fleksibilitet i arbeidsmarkedet, tilgang til finansiering og et dypere indre marked. NHO er medlem av BUSINESSEUROPE. Les mer her

EØS: Matinformasjonsforordningen inn i EØS-avtalen
EØS-komiteen vedtok i dag å innlemme 68 rettsakter i EØS-avtalen. Blant disse rettsaktene er matinformasjonsforordningen. Målet med denne forordningen er tydeligere merking av matvarer for forbrukere og innebærer blant annet informasjon om næringsinnhold og allergener. Les mer her

SYSSELSETTING: Trepartstoppmøte med sosiale parter
Arbeidslivets parter og EUs toppledere møttes i går for det halvårlige sosiale trepartstoppmøtet. Partene ble blant annet enige om det presserende behovet for tiltak som kan stimulere til investeringer og jobbskaping, for å nå målene i EUs 2020-strategi. Les mer her

SKATT: Studie bekrefter store tap i merverdiavgift
Ifølge en undersøkelse publisert av Europakommisjonen i går, tapte EU 177 milliarder euro i merverdiavgifter i 2012. Dette tilsvarer 16 prosent av forventede inntekter fra merverdiavgift i 26 av EUs medlemsland. Les mer her

TALER:
President José Manuel Barroso: Remarks following the Tripartite Social Summit
Konkurransekommissær Joaquin Almunia: Antitrust litigation – The way ahead
Utvidelseskommissær Štefan Füle: Reforms and competitiveness in the Western Balkans

*******************************************************
NHO Europanytt er forfattet av NHO Brussel. Innholdet i nyhetsbrevet er opphavsrettslig beskyttet. Tilgjengeliggjøring for allmennheten utover det som følger av åndsverkloven krever NHOs forutgående skriftlige samtykke. Innholdet gir ikke nødvendigvis uttrykk for NHOs offisielle oppfatning.

Kontakt oss