NHO Europanytt 24.10.2016

Gassforbindelse mellom Estland og Finland | Lavere statlig gjeld i 2015 | Fokus på bærekraftig havressursforvaltning | Denne uken i EU

Publisert 24.10.16

NHO Brussel

ENERGI: Gassforbindelse mellom Estland og Finland
Europakommisjonens president Jean-Claude Juncker, Estlands statsminister Taavi Rõivas og Finlands statsminister Juha Sipalä signerte nylig en avtale om utbyggingen av gassinfrastruktur som skal forbinde de to landene. EU investerer 187 millioner euro i prosjektet under investeringsprogrammet ‘Connecting Europe Facility’. Konstruksjonen skal begynne i mai 2017 og bli ferdig innen juni 2020. Les mer her

ØKONOMI: Lavere statlig gjeld i 2015
Eurostat publiserte nylig statistikk for den statlige gjelden i EUs 28 medlemsland. Samlet sett, har EU-landene mindre gjeld i 2015 enn i 2014. Statenes underskudd har blitt redusert fra 3,0 til 2,4 prosent av BNP og den totale gjelden har gått ned fra 86,7 til 85,0 prosent av BNP. Les mer her

MILJØ: Fokus på bærekraftig havressursforvaltning
Det europeiske miljøbyrået publiserte nylig en rapport om forvaltningen av fiskeressurser. Med fokus på den stadig mer kompliserte globale matkjeden, gjør rapporten rede for hvordan man bør forvalte havressursene i tråd med de globale bærekraftighetsmålene. Ettersom økende befolkningsvekst og urbanisering skaper større matetterspørsel, tar rapporten for seg situasjonen i EUs hav, og hvilken politikkutforming som kan være effektiv i møte med utfordringene. Les mer her

TALER:
Europakommisjonens president Jean-Claude Juncker: Remarks at the signing ceremony of the “Balticconnector” pipeline with Estonian Prime Minister Taavi Rõivas and Finnish Prime Minister Juha Sipalä
Klima- og energikommissær Miguel Arias Cañete: Speech at the Business Europe Power Market Event

DENNE UKEN I EU:
EUROPAKOMMISJONEN organiserer en konferanse om grensekryssende helsevesen og rett til behandling i Europa. Kommisjonens direktorat for oversetting organiserer årets europeiske forum for oversetting. Kommisjonen organiserer også den femte årlige konferansen for innovative offentlige anskaffelser.
EUROPAPARLAMENTET har plenumsuke. Parlamentet skal vedta sin posisjon på neste års EU-budsjett. Parlamentarikerne skal også diskutere utfallet fra forrige ukes EU-toppmøte med Europakommisjonens president Jean-Claude Juncker og presidenten for Det europeiske råd Donald Tusk. Kommisjonen skal presentere sine gjøremål for 2017 for Parlamentet, og ta del i den påfølgende debatten om mål og prioriteringer for 2017. Parlamentarikerne skal oppfordre Kommisjonen til å etablere en mekanisme som skal følge demokratiets tilstand, rettsikkerhet og menneskerettigheter i EU. Parlamentet, Rådet og Kommisjonen skal delta i en debatt om framdriften i tiltak mot terrorisme. Parlamentet skal stemme over et resolusjonsforslag om å forby fettsyrer som kan øke risikoen for å utvikle sykdom. Sammen med økonomikommissær Pierre Moscovici, skal parlamentarikerne debattere Kommisjonens forslag til et felles skattegrunnlag for bedrifter. Journalistenes utfordringer med trusler, vold og begrensninger i Tyrkia blir også et debattema. Parlamentets president og lederne for de ulike politiske gruppene skal velge vinneren av Sakharovs pris for tankefrihet.

*******************************************************
NHO Europanytt er forfattet av NHO Brussel. Innholdet i nyhetsbrevet er opphavsrettslig beskyttet. Tilgjengeliggjøring for allmennheten utover det som følger av åndsverkloven krever NHOs forutgående skriftlige samtykke. Innholdet gir ikke nødvendigvis uttrykk for NHOs offisielle oppfatning.

Kontakt oss