NHO Europanytt 24.11.2014

Rådsmøte for utenrikssaker vedtok handelsprioriteringer | Næringslivets forventninger til COP20 | Næringslivets investeringsprioriteringer | Denne uken i EU

Publisert 24.11.14

NHO Brussel

HANDEL: Rådsmøte for utenrikssaker vedtok handelsprioriteringer
Rådsmøte for utenrikssaker vedtok nylig konklusjoner om EUs handelsagenda for de neste fem årene. Rådet gjentok EUs vilje til å fremme fri, rettferdig og åpen handel. Ministrene vedtok også konklusjoner om den transatlantiske handels- og investeringsavtalen (TTIP). De fremhevet mulighetene for en ambisiøs avtale og fordelene avtalen vil innebære for husholdninger og næringsliv i både EU og USA. Les mer her

KLIMA: Næringslivets forventninger til COP20
BUSINESSEUROPE, hvor NHO er medlem, publiserte i dag sine forventninger til COP20 i Lima. Organisasjonen understreker behovet for å finne tilstrekkelig politisk vilje for å løse svært komplekse, men ikke uoverkommelige utfordringer. Les mer her

FINANS: Næringslivets investeringsprioriteringer
BUSINESSEUROPE har publisert en rapport om Europakommisjonens investeringsplan. Kommisjonens prioritering av investeringstiltak ønskes velkommen, men organisasjonen etterlyser en mer omfattende tiltakspakke for å sikre fremtidig konkurranseevne og velstand. Les mer her

DENNE UKEN I EU:
RÅDSMØTE i Rådet for utdanning, ungdom, kultur og sport, og i Rådet for samferdsel, telekommunikasjon og energi. Kulturministrene skal vedta konklusjoner som etablerer et arbeidsprogram for kultur for perioden 2015 til 2018. På agendaen står også Europas audiovisuelle politikk, styresett for kulturarv og kultursektorens bidrag til Europa 2020-målene. Rådet for samferdsel, telekommunikasjon og energi skal diskutere et lovforslag som skal endre EUs regelverk for telekommunikasjon. På agendaen står også «internet governance», framkommelighet på nett, nettverks- og informasjonssikkerhet, samt midtveisevaluering av Europa 2020-strategien.
EUROPAKOMMISJONEN skal vedta sin månedlige oversikt over medlemslandenes brudd på EU-lovgivningen.
EUROPAPARLAMENTET har plenumssamling og komitémøter i Strasbourg. På agendaen står blant annet Europakommisjonens pakke for vekst, sysselsetting og investering, samt EUs budsjett for 2015.

*******************************************************
NHO Europanytt er forfattet av NHO Brussel. Innholdet i nyhetsbrevet er opphavsrettslig beskyttet. Tilgjengeliggjøring for allmennheten utover det som følger av åndsverkloven krever NHOs forutgående skriftlige samtykke. Innholdet gir ikke nødvendigvis uttrykk for NHOs offisielle oppfatning.

Kontakt oss