NHO Europanytt 24.11.2017

EU tilrettelegger for mer netthandel over grensene | Høstpakken om den sosiale pilaren har blitt presentert | Nye regler for organisk matproduksjon | Nye regler som skal forhindre salg av defekte digitale produkter

Publisert 24.11.17

NHO Brussel

Denne uken i EU har det blitt lagt frem en "høstpakke" om den sosiale pilaren, og vedtatt en rekke nye regler vedrørende det digitale indre marked. Høstpakken legger frem budsjett og ulike prioriteringene for 2018 innen dette området. EU har også kommet til enighet om nye regler som skal legge til rette for forbrukernes netthandel, og salg av produkter og tjenester på nett. Det vil også bli en endring i reglene som omhandler defekte produkter eller tjenester som har blitt kjøpt, men ikke leverer som forventet. EU ønsker at det skal kjøpes og produseres mer organisk mat, og har derfor vedtatt en rekke nye regler som skal sette strengere krav til produksjonen av varene og øke tilliten forbrukerne har til organisk matproduksjon. I dag skal Theresa May møte med Europakommisjonen vedrørende prosessen i brexit-forhandlingene, og om det vil være nok fremgang innen toppmøtet i desember 

DIGITAL AGENDA: EU tilrettelegger for mer netthandel over grensene 
Europaparlamentet, Rådet og Kommisjonen har kommet til enighet vedrørende rettighetene forbruker har for kjøp av produkter og tjenester på nett. De nye reglene skal forhindre at forbrukere blir videreført til eller blokkert fra nettsider som er utenfor den regionen man søker fra, og vil skal legge til rette for netthandel og å utvikle EUs digitale indre marked. Reglene vil tre i kraft innen julen 2018. BusinessEurope, som NHO er medlem av, er opptatt av at reglene ikke skal forhindre innovasjon. Les mer her, her og her 

SOSIALT: Høstpakken om den sosiale pilaren har blitt presentert 
Neste års økonomiske og sosiale prioriteringer har nylig blitt lagt frem av Europakommisjonen, kun dager etter toppmøtet i Gøteborg om den sosiale pilaren. Pakken bygger bl.a. på vurderinger om at det er god økonomisk aktivitet i EU landene og det europeiske området, at sysselsettingen øker og høyere enn noen gang siden finanskrisen, og at det er en nedgang i arbeidsløshet. Les mer her, her og her 

LANDBRUK: Nye regler for organisk matproduksjon 
Rådets spesialkomité for landbruk vedtok nylig å øke forbrukernes tillit til den organiske matsektoren. Det vil blant annet bli strengere, og flere risiko-baserte kontroller gjennom forsyningskjeden. All import til EU må følge EUs retningslinjer og standarder, og produsentene må følge foreskrevne sikkerhetsmessige tiltak for å unngå bruk av ikke-godkjente sprøytemidler. Les mer her 

DIGITAL AGENDA: Nye regler som skal forhindre salg av defekte digitale produkter 
Digitale produkter, slik som musikk og applikasjoner, vil nå bli dekket av et bredt sett med regler som skal beskytte netthandlere ved kjøp av produkter som ikke leverer det som er avtalt. Dersom problemene ved kjøp av tjenester eller produkter ikke kan repareres, har forbruker krav på prisavslag, eller å heve avtalen og forbruker refundert. Les mer her 

 
  

*******************************************************     

NHO Europanytt er forfattet av NHO Brussel. Innholdet i nyhetsbrevet er opphavsrettslig beskyttet. Tilgjengeliggjøring for allmennheten utover det som følger av åndsverkloven krever NHOs forutgående skriftlige samtykke. Innholdet gir ikke nødvendigvis uttrykk for NHOs offisielle oppfatning.     

 

Kontakt oss

Emmelie Odberg Rosengren

Seniorrådgiver

NHO Brussel

emmelie.odberg.rosengren@nho.no
Mobil
+32493756391