NHO Europanytt 25.02.2016

TTIP må være en omfattende avtale | Viktig med bilaterale investeringsavtaler | Mot et mer digitalt EU | Vedtak for å redusere smitte mellom dyr | Økende trusler for Europas økosystemer

Publisert 25.02.16

NHO Brussel

HANDEL: TTIP må være en omfattende avtale
BUSINESSEUROPE publiserte nylig en pressemelding der de oppfordrer de involverte partene i forhandlingene om en handelsavtale mellom EU og USA om å sikre en ambisiøs avtale. Organisasjonen trekker frem både nye markedsmuligheter for begge parter og muligheten for et eget energikapittel i avtalen som viktige områder for europeisk industri. NHO er medlem av BUSINESSEUROPE. Les mer her

HANDEL: Viktig med bilaterale investeringsavtaler
BUSINESSEUROPE sendte nylig et brev til Europakommisjonen om forslaget om å terminere gjeldende bilaterale investeringsavtaler (BITs) i EU. Organisasjonen uttaler at ettersom det ikke eksisterer et klart og enhetlig regelverk på europeisk nivå, bør ikke de interne bilaterale avtaler avsluttes før en mekanisme for investeringsbeskyttelse er på plass. Les mer her

DIGITAL AGENDA: Mot et mer digitalt EU
Europakommisjonen publiserte nylig resultatene i 2016-utgaven av indeksen for utviklingen av digital økonomi og samfunn i EU (DESI). Oversikten viser framgang i medlemslandene på områder som internettadgang, digitale ferdigheter og offentlige tjenester siden publiseringen av strategien for det digitale indre marked i 2015. Samtidig viser oversikten at det er behov for innsats både på europeisk og nasjonalt nivå for å fjerne hindringer/barrierer mot full utnyttelse av de digitale mulighetene. Les mer her

LANDBRUK: Vedtak for å redusere smitte mellom dyr
Europaparlamentets landbrukskomité stemte nylig for et forslag til ny lovgivning som skal forebygge smitte av sykdommer mellom husdyr, og potensiell smitte fra husdyr til mennesker. Forslaget legger vekt på å forhindre utbrudd, samt å styrke forskningen på området. For å redusere sannsynligheten for utbrudd skal dyreeiere i større grad måtte sørge for godt dyrehold og et forsvarlig bruk av medisiner. Les mer her

MILJØ: Økende trusler for Europas økosystemer
Det europeiske miljøbyrået publiserte nylig en rapport som tar for seg tilstanden til forskjellige økosystemer i Europa. Byrået uttaler at velferden til våre samfunn er avhengig av blomstrende økosystemer rundt oss, og rapporten tar for seg utfordringene for åtte typer økosystemer. Ifølge rapporten er det behov for mer data om sårbare miljøområder for å kunne legge til rette for gode politiske tiltak på området. Les mer her

TALER:
Visepresident for euroområdet og den sosiale dialog Valdis Dombrovskis: College read-out on the European Semester, VAT and Trade
Justiskommissær Věra Jourová: Speech at the 8th Citizen's Energy Forum: A New Deal for Energy Consumers - Making it a reality
Visepresident for energiunionen Maroš Šefčovič: Speech at the meeting with local stakeholders, academia, representatives of public and regional authorities, Klaipėda University, Lithuania
Visepresident for det digitale indre marked Andrus Ansip: Speech at the Mobile World Congress: Mobile as the foundation for digital identity
Migrasjonskommissær Dimitris Avramopoulos: Remarks at the launch of the European Migrant Smuggling Centre
Visepresident for energiunionen Maroš Šefčovič: Speech on "Energy Union - 1 year on" at the conference organised by Jacques Delors Institute

*******************************************************
NHO Europanytt er forfattet av NHO Brussel. Innholdet i nyhetsbrevet er opphavsrettslig beskyttet. Tilgjengeliggjøring for allmennheten utover det som følger av åndsverkloven krever NHOs forutgående skriftlige samtykke. Innholdet gir ikke nødvendigvis uttrykk for NHOs offisielle oppfatning.

Kontakt oss