NHO Europanytt 25.04.2014

Næringslivets innspill om merverdiavgift | Økte forskjeller og nedgang i arbeidstilfredshet | ARTIKKEL: Europaparlamentets siste plenumssamling | Europakommisjonens tilbakeblikk

Publisert 25.04.14

NHO Brussel

SKATT: Næringslivets innspill om merverdiavgift
BUSINESSEUROPE publiserte i går sitt innspill til Europakommisjonens gjennomgang av EUs lovgivning innen merverdiavgift for offentlige etater og skattefritak i offentlighetens interesse. Organisasjonen ønsker Europakommisjonens initiativ velkommen og bidrar med forslag til forbedring. NHO er medlem av BUSINESSEUROPE. Les mer her

ARBEID: Økte forskjeller og nedgang i arbeidstilfredshet
Europakommisjonen publiserte i går en Eurobarometer-undersøkelse om arbeidstilfredshet i EU. På bakgrunn av faktorer som arbeidstid, helse og sikkerhet på arbeidsplassen, viser undersøkelsen at 53 prosent av de spurte mener at arbeidsforholdene i eget  land er gode. 57 prosent mener samtidig at arbeidsforholdene i eget land har forverret seg i løpet av de siste fem årene. Les mer her

ARTIKKEL: Europaparlamentets siste plenumssamling
Europaparlamentet hadde forrige uke sin siste plenumssamling før valget i mai. Ikke mindre enn 70 rettsakter ble behandlet, noe som er ny rekord. Blant sakene finner vi bankunion, utstasjonering av arbeidstakere, opprinnelsesmerking av varer, pensjonsrettigheter og regulering av finansmarkeder.
Les mer her

INSTITUSJONER: Europakommisjonens tilbakeblikk
Europakommisjonen publiserte i går et informasjonshefte med en oversikt over hva de har fått til i løpet av de siste fem årene. I heftet trekker Europakommisjonens president José Manuel Barroso frem institusjonens overordnede prestasjoner og viser til et samlet, åpent og sterkere Europa enn for fem år siden. Hver av kommissærene viser til tre konkrete eksempler på hva de har bidratt til.  Les mer her

TALER:
Kommissær for Digital Agenda Neelie Kroes: The Internet needs better governance, starting now

*******************************************************
NHO Europanytt er forfattet av NHO Brussel. Innholdet i nyhetsbrevet er opphavsrettslig beskyttet. Tilgjengeliggjøring for allmennheten utover det som følger av åndsverkloven krever NHOs forutgående skriftlige samtykke. Innholdet gir ikke nødvendigvis uttrykk for NHOs offisielle oppfatning.

 

Kontakt oss