NHO Europanytt 25.04.2016

Miljøskatter utgjorde 6,3 prosent av skatteinntekter | Nær 90 000 søknader om merkevarebeskyttelse | Denne uken i EU

Publisert 25.04.16

NHO Brussel

SKATT: Miljøskatter utgjorde 6,3 prosent av skatteinntekter
Eurostat, EUs statistikkmyndighet, publiserte nylig tall for andelen av skatter og avgifter tilknyttet miljø i 2014. Miljøskatter utgjorde totalt 343,6 milliarder euro i 2014, mot 282,0 milliarder euro i 2004. Dette tilsvarte 6,3 prosent av skatteinntekter i 2014, en nedgang på 0,5 prosent sammenlignet med 2004. I alle medlemslandene stod energiskatt for den største andelen av miljøskatter, og utgjorde 76,5 prosent for EU. I Norge var andelen miljøskatt av total skatteinntekt 7,4 prosent i 2004 og 5,9 prosent i 2014. Av dette utgjorde energiskatt 52,2 prosent. Les mer her

INNOVASJON/ENTREPRENØRSKAP: Nær 90 000 søknader om merkevarebeskyttelse
Eurostat publiserte i dag statistikk for intellektuell eiendom i EU. Det ble sendt 89 420 søknader fra EUs medlemsland for beskyttelse av merkevare i 2015, et tall fire ganger høyere enn på midten av 90-tallet. Flest søknader i 2015, relativt til antall innbyggere, kom det fra Luxemburg. Norge sendte 425 søknader om merkevarebeskyttelse i EU i 2015. Les mer her

TALER:
Finanskommissær Jonathan Hill: Keynote speech at the EUROFI High Level Seminar
Klima- og energikommissær Miguel Arias Cañete: Speech at the UN Signature Ceremony for the Paris Agreement
Økonomikommissær Pierre Moscovici: Remarks at the Eurogroup Press Conference
Visepresident for euroområdet og den sosiale dialog Valdis Dombrovskis: Remarks at the informal ECOFIN Press Conference og Remarks at the second informal ECOFIN Press Conference
Finanskommissær Jonathan Hill: Keynote speech at the Joint ECB-European Commission Conference

DENNE UKEN I EU:
EUROPAKOMMISJONEN starter i dag den 13. runde med forhandlinger om en frihandelsavtale med USA (TTIP) i New York, og Kommisjonen legger frem sin plan for å nå bærekraftige utviklingsmål for matsikkerhet. Onsdag lanseres en strategi for å sikre fiskebestanden i Middelhavet, og det forventes at Kommisjonen vedtar et integrert EU-regelverk for Arktisregionen. Torsdag møter fiskerikommissær Karmenu Vella norsk fiskeriminister Per Sandberg i Brussel.
EUROPAPARLAMENTET har komitéuke og miniplenumssamling i Brussel. Parlamentarikerne skal stemme over første del av den fjerde jernbanepakken, samt et nytt regelverk for referanserenter. Økonomikomitéen skal stemme over et forslag fra Kommisjonen om obligatorisk rapportering av skatt land for land.

*******************************************************
NHO Europanytt er forfattet av NHO Brussel. Innholdet i nyhetsbrevet er opphavsrettslig beskyttet. Tilgjengeliggjøring for allmennheten utover det som følger av åndsverkloven krever NHOs forutgående skriftlige samtykke. Innholdet gir ikke nødvendigvis uttrykk for NHOs offisielle oppfatning.

Kontakt oss