NHO Europanytt 25.04.2017

Forberedelser til forhandlinger for EU-presidentene i London | Hva betyr det franske valget for Brexit? | Denne uken i EU

Publisert 25.04.17

NHO Brussel

BREXIT: Forberedelser til forhandlinger for EU-presidentene i London
Lørdag 29.april holdes det møte i Det europeiske råd for EU27 i Brussel, hvor mandatene for EUs forhandlinger med Storbritannia om Brexit skal besluttes, og forberedelsene pågår på høyt nivå. Kommende onsdag skal presidenten for Europakommisjonen Jean-Claude Juncker møte Storbritannias statsminister Theresa May til en middag hvor forhandlingene står på agendaen. Forrige uke var Europarlamentets president Antonio Tajani også i London for å møte Theresa May og diskutere Europaparlamentets forhandlingsposisjon. Les mer her og her

UTENRIKS: Hva betyr det franske valget for EU og Brexit?
Emmanuel Macron og Marine Le Pen er de to kandidatene som går videre til den andre og endelige runden i det franske presidentvalget som holdes 7.mai. De to kandidatene er politiske motpoler. Le Pen er har gått til valg på å trekke Frankrike ut av EU og eurosamarbeidet. Macron har tvert imot gått til valg på et fortsatt sterkt samarbeid i EU med de fire frihetene som et grunnprinsipp. Utfallet av det franske presidentvalget vil derfor kunne ha stor betydning for både EUs fremtid og de kommende Brexit-forhandlingene. Utfallet vil kunne påvirke EUs forhandlingsposisjon overfor Storbritannia i Brexit. Les mer her

TALER:
Økonomikommissær Pierre Moscovici: "Europe's pivotal year"
Visepresident Valdis Dombrovskis: "Transatlantic cooperation – key for jobs and economic growth"

DENNE UKEN I EU:
RÅDSMØTE i Det europeiske råd og Rådet for generelle anliggender. Møtet i Det europeiske råd holdes i et EU27 format og skal vedta retningslinjer for Brexit-forhandlingene. I denne forbindelse skal det holdes to møter i Rådet for generelle anliggender. Et av møtene er dedikert til politikk for samhold i unionen, og det andre som forberedelse til møtet i Det europeiske råd. Det vil også bli holdt uformelle møter i Rådet for forsvarssaker samt Rådet for utenrikssaker og Rådet for miljøsaker.
EUROPAKOMMISJOENEN arrangerer denne uken den årlige konvensjonen for "inclusive growth", en borgerdialog med Økonomikommissær Pierre Moscovici samt en konferanse om integreringen av forbrukerforventninger i forsyningskjeden i sjømat og en konferanse om helseskader som følge av støy fra transportmidler som fly, jernbane og motorveier. Europakommisjonen skal også presentere en midtveisevaluering av forskningsprogrammet Horisont 2020.
EUROPAPARLAMENTET har plenums- og komiteuke i Brussel. Under plenumssesjonen skal parlamentarikerne diskutere den tyrkiske folkeavstemmingen, situasjonen i Venezuela og Ungarn samt forslagene i EUs sosiale pilar. Kultur og utdanningskomiteen skal stemme over revideringen av EU-direktivet om audiovisuelle medietjenester fra 2010, og komiteene for utenrikssaker utviklingspolitikk og budsjettsaker skal stemme over et europeisk fond for bærekraftig utvikling (European Fund for Sustainable Development). Komiteen for borgerrettigheter skal stemme om revideringen av direktivet for minimumsstandarder for mottakelsen av asylsøkere for å harmonisere prosessene i medlemslandene. Indre markedskomiteen skal stemme over et lovforslag for å stoppe urettferdig forskjellsbehandling av internettforbrukere i EU.

Til alle våre lesere: NHO Europanytt kan du nå lese tirsdager og torsdager. 

*******************************************************
NHO Europanytt er forfattet av NHO Brussel. Innholdet i nyhetsbrevet er opphavsrettslig beskyttet. Tilgjengeliggjøring for allmennheten utover det som følger av åndsverkloven krever NHOs forutgående skriftlige samtykke. Innholdet gir ikke nødvendigvis uttrykk for NHOs offisielle oppfatning.

Kontakt oss