NHO Europanytt 25.06.20.15

Avtale om mellomstore forbrenningsanlegg | Parlamentet godkjenner forordningen om Juncker-planen | Avtale om småkravsprosess | Midler til mikro- og sosiale entreprenører | EU oppdaterer sin liste over sikre flyselskaper

Publisert 25.06.15

NHO Brussel

MILJØ: Avtale om mellomstore forbrenningsanlegg
Europaparlamentet ble nylig enig med Rådet om en uformell avtale vedrørende utslippsgrenser for svoveldioksid og nitrogenoksid fra mellomstore forbrenningsanlegg. Medlemslandene vill måtte vurdere å innføre strengere grenser i områder der disse utslippene bryter med EUs luftkvalitetsstandarder. Les mer her

ØKONOMI: Parlamentet godkjenner forordningen om Juncker-planen
Europaparlamentet stemte i går for forordningen som etablerer det Europeiske fondet for strategiske investeringer (EFSI), som implementerer Junckers investeringsplan. Parlamentet endret fondets finansieringsstruktur og sikret bedre demokratisk innsyn i forhandlingene med Rådet. Parlamentet får også innvirkning i valget av lederskap for fondet. Forordningen må formelt godkjennes av Rådet før Junckers investeringsplan plan kan tre i kraft. Les mer her

INDRE MARKED: Avtale om småkravsprosess
Europaparlamentet ble nylig enig med Rådet om et lovforslag om småkravsprosess. Forslaget skal forbedre og utvide bruken av en forenklet prosedyre for å kreve inn beløper av mindre verdi på tvers av landegrenser. De nye reglene vil øke terskelen for krav som dekkes av denne prosedyren fra 2000 til 5000 euro. Forslaget må formelt godkjennes av både Parlamentet og Rådet før det kan tre i kraft. Les mer her

ENTREPRENØRSKAP: Midler til mikro- og sosiale entreprenører
Europakommisjonen signerte i går en ny avtale med det Europeiske investeringsfondet (EIF) som gir sosiale entreprenører og mikrobedrifter tilgang til mer enn 500 millioner euro i finansiering. Støtten vil gjøres tilgjengelig gjennom det Europeiske programmet for sysselsetting og sosial innovasjon (EaSI). Programmet sikter seg inn mot personer som vil starte eller videreutvikle sine egne sosiale eller mikrobedrifter, spesielt personer som har vansker for å komme seg inn på arbeidsmarkedet eller få tilgang på kapital. Les mer her

TRANSPORT: EU oppdaterer sin liste over sikre flyselskaper
Europakommisjonen har i dag oppdatert EUs luftsikkerhetsliste, som viser flyselskaper som har fått forbud eller restriksjoner på flygninger i EU. Listen inkluderer totalt 231 flyselskaper fra 20 land. Oppdateringen viser ingen nye forbud. Les mer her

TALER:
Kommissær for indre marked, industri og SMB Elżbieta Bieńkowska: Empowering our businesses to adapt and grow: a new approach to European industrial competitiveness
Konkurransekommissær Margrethe Vestager: Fighting cartels – Commission sanctions retail food packaging and sends statement of bjections in suspected car battery recycling cartel
Finanskommissær Jonathan Hill: Contribution of the audit to the capital markets union

*******************************************************
NHO Europanytt er forfattet av NHO Brussel. Innholdet i nyhetsbrevet er opphavsrettslig beskyttet. Tilgjengeliggjøring for allmennheten utover det som følger av åndsverkloven krever NHOs forutgående skriftlige samtykke. Innholdet gir ikke nødvendigvis uttrykk for NHOs offisielle oppfatning.

Kontakt oss