NHO Europanytt 25.06.2014

Handlingsplan for forsvarsindustrien | Artikkel: Debatt om viktig element i EUs energi- og klimapolitikk | Forlenger konkurranseregimet for linjerederier | EFTAs ministre drøftet handel og EØS-avtalen | Ny sikkerhetsstrategi vedtatt | Nye regler om støtte av mindre betydning | Sikrere kjøp av medikamenter på nett

Publisert 25.06.14

NHO Brussel

INDRE MARKED: Handlingsplan for forsvarsindustrien
Europakommisjonen presenterte i dag et veikart for europeisk forsvarsindustri. Målet er å styrke det indre markedet for forsvar, gjøre forsvarsindustrien mer konkurransedyktig, og fremme synergier mellom sivil og militær forskning. Blant tiltakene er et regime for forsyningssikkerhet, praktisk veiledning om finansieringsmuligheter for SMBer og regionale myndigheter, og en såkalt «Preparatory Action» om EU-støtte til forsvarsrelatert forskning. Les mer her

ARTIKKEL: Debatt om viktig element i EUs energi- og klimapolitikk
NHO Brussel organiserte i går en paneldebatt under EU Sustainable Energy Week. Temaet for debatten var hvordan bruken av primærenergifaktorer i energipolitikken påvirker mulighetene for å nå langsiktige klimamål. Les mer her

KONKURRANSE: Forlenger konkurranseregimet for linjerederier
Europakommisjonen utvidet i går unntaket fra EUs konkurranselovgivning for konsortier mellom linjerederier til april 2020. Kommisjonen har, etter en offentlig høring, konkludert med at unntaket har fungert bra og at dagens marked rettferdiggjør en forlengelse. Les mer her

EØS: EFTAs ministre drøftet handel og EØS-avtalen
EFTA avholdt nylig sitt ministermøte. EFTA-landene drøftet de pågående forhandlingene om en frihandelsavtale mellom EU og USA (TTIP) og pågående frihandelsforhandlinger mellom EFTA og tredjeland. Ministrene diskuterte også EØS-avtalen og bemerket at det gjenstår utfordringer som må håndteres, selv om man har hatt framgang på flere områder. Les mer her

MARITIMT: Ny sikkerhetsstrategi vedtatt
Rådet vedtok i går et forslag om en EU-strategi for maritim sikkerhet. Målet er å sikre EUs maritime sikkerhetsinteresser mot risiko og trusler globalt, som grensekryssende og organisert kriminalitet, trusler mot navigeringsfrihet, spredning av masseødeleggelsesvåpen og trusler mot miljøet. Les mer her

KONKURRANSE: Nye regler om støtte av mindre betydning
Europakommisjonen vedtok i dag reviderte regler om støtte av mindre betydning relatert til «safe harbour»-prinsippene. De reviderte reglene skal forenkle vurderingen av om selskaper, spesielt SMBer, handler i tråd med EUs konkurranseregelverk. Les mer her

FORBRUKER: Sikrere kjøp av medikamenter på nett
Europakommisjonen vedtok i går en forordning som fastsetter designet for en felles logo for nettapoteker. Målet er økt trygghet for forbrukere ved kjøp av legemidler på nett. Forordningen er vedtatt i henhold til direktivet om forfalskede legemidler og logoen vil være klar for bruk i siste halvdel av 2015. Les mer her

TALER:
Arbeids- og sosialkommissær László Andor: Labour mobility in the EU: challenges and perspectives for a genuine European labour market
Handelskommissær Karel De Gucht: TTIP and the Investment Dimension: What is the State of Play?
Kommissær for Digital Agenda Neelie Kroes: What next for Internet Governance after NETmundial?
Kommissær for forskning, innovasjon og vitenskap Máire Geoghegan-Quinn: Science 2.0: Europe can lead the next scientific transformation
Utdanningskommissær Androulla Vassiliou: Linguistic diversity: the heart of Europe's DNA

*******************************************************
NHO Europanytt er forfattet av NHO Brussel. Innholdet i nyhetsbrevet er opphavsrettslig beskyttet. Tilgjengeliggjøring for allmennheten utover det som følger av åndsverkloven krever NHOs forutgående skriftlige samtykke. Innholdet gir ikke nødvendigvis uttrykk for NHOs offisielle oppfatning.

Kontakt oss

Karoline Bjørklund

Rådgiver

NHO Brussel

karoline.bjorklund@nho.no
Mobil
+32470990605