NHO Europanytt 26.01.2015

Næringslivets innspill til skatt på finansielle transaksjoner | Denne uken i EU

Publisert 26.01.15

NHO Brussel

FINANS: Næringslivets innspill til skatt på finansielle transaksjoner
BUSINESSEUROPE sendte nylig et brev til det latviske formannskapet om den foreslåtte skatten på finansielle transaksjoner (FTT). Ifølge organisasjonen vil dette forslaget kunne ha store negative konsekvenser for investeringer og vekst i alle EUs medlemsland. NHO er medlem av BUSINESSEUROPE. Les mer her 

DENNE UKEN I EU:
RÅDSMØTE i Rådet for landbruk og fiskeri og i Rådet for økonomi og finans. Fiskeriministrene skal diskutere en flerårig plan for bestandene av torsk, sild og brisling i Østersjøen. Ministrene skal også få en orientering om konsekvensene av de russiske sanksjonene mot europeiske landbruksvarer. Finansministrene skal diskutere Junckers investeringsplan. De har også en gjennomgang av reformene av den økonomiske styringen og fleksibilitet under EUs stabilitets- og vekstpakt på agendaen. Eurogruppen har også møte.
EUROPAPARLAMENTET har komitéuke og plenumssamling i Brussel. Plenumssamlingen har blant annet Junckers investeringsplan, og de kommende klimaforhandlingene i Paris på agendaen. Industrikomiteen og miljøkomiteen skal diskutere Energiunionen. Økonomikomiteen og komiteen for borgerrettigheter skal stemme over nytt lovverk om hvitvasking, skattekriminalitet og finansiering av terrorisme. Økonomikomiteen har også fondet for strategiske investeringer og framtidig økonomisk styring på agendaen, og arrangerer en høring om TTIP og ISDS.

*******************************************************
NHO Europanytt er forfattet av NHO Brussel. Innholdet i nyhetsbrevet er opphavsrettslig beskyttet. Tilgjengeliggjøring for allmennheten utover det som følger av åndsverkloven krever NHOs forutgående skriftlige samtykke. Innholdet gir ikke nødvendigvis uttrykk for NHOs offisielle oppfatning.

 

Kontakt oss