NHO Europanytt 26.01.2017

Parlamentet ønsker økt resirkulering | Stemte for handelsavtalen CETA | Opprettholder kontroll ved Schengengrenser

Publisert 26.01.17

NHO Brussel

MILJØ: Parlamentet ønsker økt resirkulering
Europaparlamentets miljøkomité stemte nylig for å endre lovforslaget om EUs avfallspakke. Parlamentarikerne tar til orde for å øke andelen avfall som resirkuleres til 70 prosent innen 2030, en økning fra Europakommisjonens forslag på 65 prosent. BusinessEurope understreker i en kommentar viktigheten av en klarere definisjon av kommunalt avfall og at kommersielt og industriavfall må ekskluderes fra definisjonen av kommunalt avfall. NHO er medlem av BusinessEurope. Les mer her og her

HANDEL: Stemte for handelsavtalen CETA
Europaparlamentets komité for internasjonal handel godkjente tidligere denne uken handelsavtalen mellom EU og Canada (CETA). Avtalen skal fjerne tariffer på de fleste varer og tjenester. Hensikten er  å bidra til å øke handelen og investeringer mellom partene. Avtalen må godkjennes av Parlamentet i plenum før den kan tre midlertidig i kraft. Les mer her

INNENRIKS: Opprettholder kontroll ved Schengengrenser
Kommisjonen anbefalte i går Rådet om å la medlemslandene opprettholde de midlertidige grensekontrollene ved visse interne grenseposter i Schengen for en periode på tre nye måneder. Dette gjelder blant annet norske havner med fergeforbindelse til Sverige, Danmark og Tyskland. Anbefalingen kommer på tross av flere tiltak for å stabilisere situasjonen, fordi kravene for normalisering ennå ikke er oppfylt. Les mer her

*******************************************************
NHO Europanytt er forfattet av NHO Brussel. Innholdet i nyhetsbrevet er opphavsrettslig beskyttet. Tilgjengeliggjøring for allmennheten utover det som følger av åndsverkloven krever NHOs forutgående skriftlige samtykke. Innholdet gir ikke nødvendigvis uttrykk for NHOs offisielle oppfatning.

Kontakt oss