NHO Europanytt 26.01.2018

Denne uken har det Bulgarske formannskapets prioriteringer vært diskutert. Målene for EUs samlede CO2-utslipp er vedtatt og en fersk rapport viser kraftig vekst i bruken av fornybar energi i Europa.

Publisert 26.01.18

NHO Brussel

KLIMA: langsiktige mål for CO2-utslipp vedtatt. Miljøkomitéen i Europaparlamentet sa i går ja til den avtalen som har blitt forhandlet frem mellom Parlamentet og Rådet om nye nasjonale mål om reduksjon av CO2-utslipp. Det endelige målet er det samme som ble foreslått, nemlig 39% utslippskutt fra nivået i 2005 frem til 2030. Dette vil være gjeldende for utslippene fra jordbruk, transport, bygninger og avfall. Det overordnede målet som unionen håper å oppfylle med dette er å kunne balansere CO2-utslipp fra de kildene nevnt ovenfor med naturlig absorpsjon fra land og skog, som et ledd i gjennomføringen av Parisavtalen. Les mer om flere langsiktige mål og veien dit her.

ENERGI: EU dobler mengden fornybar energi fra 2004. I en fersk rapport fra Eurostat viser det seg at i 2016 doblet mengden fornybar energi produsert seg fra 8,5% i 2004 til 17% i 2016. 11 medlemsland har allerede truffet sine mål for mengde fornybar energi produsert før 2020. Norge, som ligger nest øverst på listen over mengde fornybar energi produsert hvert år (69,4%, kun slått av Island med sine 72,6%) er blant de som har nådd sitt 2020 mål (67,5%). Se den fulle rapporten her.

 

 

 

*******************************************************

NHO Europanytt er forfattet av NHO Brussel. Innholdet i nyhetsbrevet er opphavsrettslig beskyttet. Tilgjengeliggjøring for allmennheten utover det som følger av åndsverkloven krever NHOs forutgående skriftlige samtykke. Innholdet gir ikke nødvendigvis uttrykk for NHOs offisielle oppfatning.

Kontakt oss

Ingebjørg Harto

Direktør

NHO Brussel

Ingebjorg.Harto@nho.no
Mobil
92447160
Emmelie Odberg Rosengren

Seniorrådgiver

NHO Brussel

emmelie.odberg.rosengren@nho.no
Mobil
+32493756391