NHO Europanytt 26.02.2014

Vil utvide handelssamarbeidet med Brasil | Næringslivet ber om fortgang for bankunionen | Ønsker styrket finansieringsordning for SMB | Forventer fortsatt økonomisk bedring | Stemte for redusert klimagassutslipp fra nye biler | Ferdigheter og arbeidsmarkedets behov på agendaen | Frakopling mellom vekst og miljøproblemer | Støtter bedre vilkår for forskere og studenter

Publisert 26.02.14

NHO Brussel

HANDEL: Vil utvide handelssamarbeidet med Brasil
BUSINESSEUROPE, Eurochambres og den brasilianske næringslivsorganisasjonen CNI publiserte nylig en pressemelding i forbindelse med EU-Brasil-toppmøtet. Representanter fra EUs institusjoner, brasilianske myndigheter og næringslivet gikk samlet inn for en handlingsplan for investeringer og konkurranseevne. Partene går inn for å utvide samarbeidet på en rekke områder mellom Europa og Brasil. NHO er medlem av BUSINESSEUROPE. Les mer her 

FINANS: Næringslivet ber om fortgang for bankunionen
BUSINESSEUROPE sendte nylig et innspill til Europaparlamentet om bankunionen. Ifølge organisasjonen vil bankunionen styrke tilliten til finansmarkedene og gjøre det mulig for banker å gi selskaper nødvendig finansiering. BUSINESSEUROPE tar til orde for et tilsyn som er fullstendig uavhengig av nasjonale interesser og ber Rådet og Parlamentet gjøre sitt ytterste for å få på plass en avtale før nyvalget til Europaparlamentet. Les mer her 

ØKONOMI: Ønsker styrket finansieringsordning for SMB
BUSINESSEUROPE sendte nylig et innspill til Europakommisjonen om såkalt crowdfunding. Organisasjonen ber Kommisjonen legge til rette for mer informasjonsutveksling om ordningen og bidra til å styrke denne formen for finansiering, særlig for små og mellomstore bedrifter. Les mer her

ØKONOMI: Forventer fortsatt økonomisk bedring
Europakommisjonen publiserte i går sine økonomiske prognoser for 2014-2015. Ifølge Kommisjonens beregninger fortsetter den økonomiske opphentingen i de fleste av EUs medlemsland og i EU i helhet. Kommisjonen forventer en vekst i brutto nasjonalprodukt på 1,5 prosent i EU i år, og 2,0 prosent i EU i 2015. Tallene er en oppjustering på 0,1 prosentpoeng fra høstens prognoser. Les mer her 

KLIMA: Stemte for redusert klimagassutslipp fra nye biler
Europaparlamentet stemte i går for nye regler som skal bidra til å nå målet om CO2-utslipp på maksimum 95g/km for nye biler innen 2020. Parlamentet går inn for en innfasingsperiode på ett år, altså i løpet av 2020. Forslaget tillater også såkalte superkreditter, der de reneste bilene fra hver produsent teller mer enn andre, for perioden 2020-2022. Lovforslaget må godkjennes av Rådet før det kan tre i kraft. Les mer her 

UTDANNING: Ferdigheter og arbeidsmarkedets behov på agendaen
På møtet i Rådet for utdanning, ungdom, kultur og idrett nylig, oppfordret EUs ministre til innsats for å forbedre ferdighetsnivået i hele EU og for å verne om investeringer i utdanning og opplæring. Ministrene drøftet også tiltak for å gjøre utdannings- og opplæringspolitikken mer lydhør overfor de skiftende behovene i arbeidsmarkedet. Les mer her 

MILJØ: Frakopling mellom vekst og miljøproblemer
Det europeiske miljøbyrået (EEA) publiserte nylig en oversikt over forurensing og bruk av vannressurser i Europa. Ifølge EEA genererer europeiske husholdninger lavere nivå av forurensing fra næringsstoffer i vann til tross for befolkningsvekst. Nivået av forurensing fra landbruket og industrien har falt de siste årene, mens økonomisk produktivitet i de samme sektorene har vokst. Les mer her 

INNENRIKS: Støtter bedre vilkår for forskere og studenter
Europaparlamentet stemte nylig for et lovforslag som skal gi forskere og studenter fra land utenfor EU bedre leve- og arbeidsvilkår. Hensikten er å styrke medlemslandenes konkurranseevne på sikt. Reglene skal også avklare vilkår for innreise og opphold for utenlandske traineer, frivillige, skoleelever og aupairer. Les mer her 

TALER:
Økonomikommissær Olli Rehn: Speaking points at the press conference on the Winter Economic Forecasts
Europakommisjonens president José Manuel Barroso: Report on the European Semester for Economic Policy Coordination: Annual Growth Survey 2014
Kommissær for Digital Agenda Neelie Kroes: 5G for the Connected Continent
Fiskerikommissær Maria Damanaki: Remarks at the Plenary Panel The Ocean as the New Economic Frontier at the World Ocean Summit 

*******************************************************
NHO Europanytt er forfattet av NHO Brussel. Innholdet i nyhetsbrevet er opphavsrettslig beskyttet. Tilgjengeliggjøring for allmennheten utover det som følger av åndsverkloven krever NHOs forutgående skriftlige samtykke. Innholdet gir ikke nødvendigvis uttrykk for NHOs offisielle oppfatning.

Kontakt oss