NHO Europanytt 26.02.2014

Vil utvide handelssamarbeidet med Brasil | Næringslivet ber om fortgang for bankunionen | Ønsker styrket finansieringsordning for SMB | Forventer fortsatt økonomisk bedring | Stemte for redusert klimagassutslipp fra nye biler | Ferdigheter og arbeidsmarkedets behov på agendaen | Frakopling mellom vekst og miljøproblemer | Støtter bedre vilkår for forskere og studenter

Publisert 26.02.14

NHO Brussel

HANDEL: Vil utvide handelssamarbeidet med Brasil
BUSINESSEUROPE, Eurochambres og den brasilianske næringslivsorganisasjonen CNI publiserte nylig en pressemelding i forbindelse med EU-Brasil-toppmøtet. Representanter fra EUs institusjoner, brasilianske myndigheter og næringslivet gikk samlet inn for en handlingsplan for investeringer og konkurranseevne. Partene går inn for å utvide samarbeidet på en rekke områder mellom Europa og Brasil. NHO er medlem av BUSINESSEUROPE. Les mer her 

FINANS: Næringslivet ber om fortgang for bankunionen
BUSINESSEUROPE sendte nylig et innspill til Europaparlamentet om bankunionen. Ifølge organisasjonen vil bankunionen styrke tilliten til finansmarkedene og gjøre det mulig for banker å gi selskaper nødvendig finansiering. BUSINESSEUROPE tar til orde for et tilsyn som er fullstendig uavhengig av nasjonale interesser og ber Rådet og Parlamentet gjøre sitt ytterste for å få på plass en avtale før nyvalget til Europaparlamentet. Les mer her 

ØKONOMI: Ønsker styrket finansieringsordning for SMB
BUSINESSEUROPE sendte nylig et innspill til Europakommisjonen om såkalt crowdfunding. Organisasjonen ber Kommisjonen legge til rette for mer informasjonsutveksling om ordningen og bidra til å styrke denne formen for finansiering, særlig for små og mellomstore bedrifter. Les mer her

ØKONOMI: Forventer fortsatt økonomisk bedring
Europakommisjonen publiserte i går sine økonomiske prognoser for 2014-2015. Ifølge Kommisjonens beregninger fortsetter den økonomiske opphentingen i de fleste av EUs medlemsland og i EU i helhet. Kommisjonen forventer en vekst i brutto nasjonalprodukt på 1,5 prosent i EU i år, og 2,0 prosent i EU i 2015. Tallene er en oppjustering på 0,1 prosentpoeng fra høstens prognoser. Les mer her 

KLIMA: Stemte for redusert klimagassutslipp fra nye biler
Europaparlamentet stemte i går for nye regler som skal bidra til å nå målet om CO2-utslipp på maksimum 95g/km for nye biler innen 2020. Parlamentet går inn for en innfasingsperiode på ett år, altså i løpet av 2020. Forslaget tillater også såkalte superkreditter, der de reneste bilene fra hver produsent teller mer enn andre, for perioden 2020-2022. Lovforslaget må godkjennes av Rådet før det kan tre i kraft. Les mer her 

UTDANNING: Ferdigheter og arbeidsmarkedets behov på agendaen
På møtet i Rådet for utdanning, ungdom, kultur og idrett nylig, oppfordret EUs ministre til innsats for å forbedre ferdighetsnivået i hele EU og for å verne om investeringer i utdanning og opplæring. Ministrene drøftet også tiltak for å gjøre utdannings- og opplæringspolitikken mer lydhør overfor de skiftende behovene i arbeidsmarkedet. Les mer her 

MILJØ: Frakopling mellom vekst og miljøproblemer
Det europeiske miljøbyrået (EEA) publiserte nylig en oversikt over forurensing og bruk av vannressurser i Europa. Ifølge EEA genererer europeiske husholdninger lavere nivå av forurensing fra næringsstoffer i vann til tross for befolkningsvekst. Nivået av forurensing fra landbruket og industrien har falt de siste årene, mens økonomisk produktivitet i de samme sektorene har vokst. Les mer her 

INNENRIKS: Støtter bedre vilkår for forskere og studenter
Europaparlamentet stemte nylig for et lovforslag som skal gi forskere og studenter fra land utenfor EU bedre leve- og arbeidsvilkår. Hensikten er å styrke medlemslandenes konkurranseevne på sikt. Reglene skal også avklare vilkår for innreise og opphold for utenlandske traineer, frivillige, skoleelever og aupairer. Les mer her 

TALER:
Økonomikommissær Olli Rehn: Speaking points at the press conference on the Winter Economic Forecasts
Europakommisjonens president José Manuel Barroso: Report on the European Semester for Economic Policy Coordination: Annual Growth Survey 2014
Kommissær for Digital Agenda Neelie Kroes: 5G for the Connected Continent
Fiskerikommissær Maria Damanaki: Remarks at the Plenary Panel The Ocean as the New Economic Frontier at the World Ocean Summit 

*******************************************************
NHO Europanytt er forfattet av NHO Brussel. Innholdet i nyhetsbrevet er opphavsrettslig beskyttet. Tilgjengeliggjøring for allmennheten utover det som følger av åndsverkloven krever NHOs forutgående skriftlige samtykke. Innholdet gir ikke nødvendigvis uttrykk for NHOs offisielle oppfatning.

Kontakt oss

Ingvill Sjøvold Nilsen

Seniorrådgiver

NHO Brussel

ingvill.nilsen@nho.no
Mobil
+32487383645