NHO Europanytt 26.03.2014

Europeisk næringslivs prioriteringer for samferdsel | EØS/EFTA kommenterer varemerkedirektiv | EØS/EFTA kommenterer direktiv om betalingstjenester | Notifiseringer gjort gjennom RAPEX i 2013 | Flere og bedre økologiske produkter

Publisert 26.03.14

NHO Brussel

TRANSPORT: Europeisk næringslivs prioriteringer for samferdsel
BUSINESSEUROPE sendte i går sine prioriteringer for EUs samferdselspolitikk i neste lovgivningsperiode til Europakommisjonen. Organisasjonen fremhever betydningen av transport for det indre marked, behovet for et framtidsrettet kostnadseffektivt transportnettverk og investeringer i transportsektoren. NHO er medlem av BUSINESSEUROPE. Les mer her

INDRE MARKED: EØS/EFTA kommenterer varemerkedirektiv
EØS/EFTA-landene sendte nylig sitt innspill til forslaget om et nytt varemerkedirektiv. Landene støtter en harmonisering av nasjonalt regelverk for varemerking, men mener det ikke er nødvendig å harmonisere nasjonale myndigheters prosesser. Les mer her

INDRE MARKED: EØS/EFTA kommenterer direktiv om betalingstjenester
EØS/EFTA-landene sendte nylig sitt innspill til forslaget om et nytt direktiv for betalingstjenester. Landene uttrykker bekymring for bestemmelser som innebærer at nasjonal lovgivning må gjøre kortbrukeren ansvarlig for alt tap ved uautoriserte transaksjoner, dersom de skyldes grov uaktsomhet fra brukerens side. De mener dette kan føre til redusert beskyttelse for forbrukerne. Les mer her

FORBRUKER: Notifiseringer gjort gjennom RAPEX i 2013
Ifølge en pressemelding fra Europakommisjonen i går, om EUs system for rask utveksling om farlige produkter (RAPEX), var det i 2013 nødvendig med tiltak særlig innenfor produktkategoriene klær, tekstiler og moteprodukter, og leker. De mest hyppige innmeldte risikoene er kjemikalierisiko, risiko for kvelning og risiko for skade og brekning. Les mer her

FORBRUKER: Flere og bedre økologiske produkter
Europakommisjonen la i går fram et forslag til en ny forordning om økologisk produksjon og merking av økologiske produkter. Hensynet til produsenter og forbrukere er sentralt i forslaget. Les mer her

TALER:
Kommissær for Digital Agenda, Neelie Kroes: Why the digital economy matters

*******************************************************
NHO Europanytt er forfattet av NHO Brussel. Innholdet i nyhetsbrevet er opphavsrettslig beskyttet. Tilgjengeliggjøring for allmennheten utover det som følger av åndsverkloven krever NHOs forutgående skriftlige samtykke. Innholdet gir ikke nødvendigvis uttrykk for NHOs offisielle oppfatning.

 

Kontakt oss

Karoline Bjørklund

Rådgiver

NHO Brussel

karoline.bjorklund@nho.no
Mobil
+32470990605