NHO Europanytt 26.05.2014

Næringslivets reaksjon på Europaparlamentsvalget | Tilstandsrapport for Schengen | Oppdatert liste over kritiske råstoffer | Denne uken i EU

Publisert 26.05.14

NHO Brussel

INSTITUSJONELT: Næringslivets reaksjon på Europaparlamentsvalget
BUSINESSEUROPE uttaler seg i en pressemelding i dag om resultatet av Europavalget. Organisasjonens president, Emma Marcegaglia, tolker det klare flertallet av pro-europeiske krefter i det nye Europaparlamentet som et mandat og en forpliktelse til å arbeide for et bedre og mer konkurransedyktig Europa. NHO er medlem av BUSINESSEUROPE. Les mer her

INDRE MARKED: Tilstandsrapport for Schengen
Europakommisjonen har i dag publisert sin femte tilstandsrapport for Schengen-området. Rapporten, som dekker perioden 1. november 2013 til 30. april 2014, viser blant annet at antall irregulære grensepasseringer steg med 48 prosent fra 2012 til 2013. Rapporten trekker også frem tiltakene iverksatt av Kommisjonen for å sikre riktig anvendelse av Schengen-reglene og relatert EU-lovgivning. Les mer her

INDUSTRI: Oppdatert liste over kritiske råstoffer
Europakommisjonen presenterte i dag en oppdatert liste over kritiske råstoffer. Sammenlignet med den forrige listen fra 2011, er det seks nye stoffer på listen. Listen er ment som et tiltak for å skape insentiver for økt europeisk produksjon av kritiske råstoffer. Les mer her

TALER:
Miljøkommissær Janez Potočnik: Fewer forests in our cars

DENNE UKEN I EU:
RÅDSMØTE i Rådet for konkurranseevne. Ministrene for konkurranseevne møtes for å diskutere det indre marked, forskning, innovasjon og romfartspolitikk. Blant sakene på agendaen står nye regler for beskyttelse av handelshemmeligheter, gjennomgang av rammeverket for varemerking og EUs pakkereisedirektiv. Rådet skal også drøfte forslaget om et automatisk system for nødanrop fra kjøretøy. Når det gjelder forskning, innovasjon og romfart skal blant annet konklusjoner for veikartet for implementering av pan-Europeiske forskningsinfrastrukturer godkjennes.
EUROPAKOMMISJONEN skal vedta en europeisk strategi for energisikkerhet.

*******************************************************
NHO Europanytt er forfattet av NHO Brussel. Innholdet i nyhetsbrevet er opphavsrettslig beskyttet. Tilgjengeliggjøring for allmennheten utover det som følger av åndsverkloven krever NHOs forutgående skriftlige samtykke. Innholdet gir ikke nødvendigvis uttrykk for NHOs offisielle oppfatning.

Kontakt oss